17824

 

KÖBK Meghívó 2023.12.07.


  

Vendégünk volt Szepesi Tibor, 2023.11.09.

Facebook oldalán így emlékezett összejövetelünkről:

👉Tegnap a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre kedves meghívásának tettem eleget Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságán.

A jó hangulatú beszélgetésen meséltem az Év polgármestere díjról és ismertettem városunk legnagyobb, legfontosabb beruházásait is.

✅Nagy öröm, hogy a baráti kör egy lelkes, összetartó közösség, tele tervekkel, célokkal!

☝️Fontosnak tartom önkormányzatunk és a kör közötti szoros és jó együttműködést!

🤝Köszönöm a meghívást, mindig örömmel veszek részt a rendezvényeiken!

További jó munkát, színes programokat kívánok!

Szepesi Tibor látogatása, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.11.09.

Szepesi Tibor látogatása, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.11.09.

Szepesi Tibor látogatása, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.11.09.

Szepesi Tibor látogatása, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.11.09.

Szepesi Tibor látogatása, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.11.09.


 

Kedves Barátaink!

Kedves egykori középiskolai társaink!

Nagy örömünkre szolgál, hogy Karcag város polgármestere, Szepesi Tibor megerősítette, miszerint a meghívónknak megfelelően, november 9-ére ütemezett programunknak eleget téve, a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vendége tud lenni.

Mindnyájatokat szeretettel várunk nov. 9-én, 14:00 órai kezdettel a 1051 Budapest, Nádor u. 7. fsz. 29. teremben.

Szeptember 29-én Zalaegerszegen, a Városi Polgármesterek Randevúja rendezvényen Szepesi Tibor polgármester az Év polgármestere díjat vehette át Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárától:

Karcagi hírmondó 2023_november_3_szines.pdf

Szepesi Tibor lett az év polgármestere:

 Karcagi hírmondó 2023_oktober_6_szines_2.pdf

A 7. oldalon is látható a havi programunk:

Karcagi hírmondó 2023_szeptember_22_szines_2.pdf

Legközelebb 2023. november 9-én éppen a polgármester előadása esedékes (Beszélgetés Karcagról címmel). Gyertek, és hívjatok másokat is – nem követelmény a gimnáziumunknak egykori (vagy jelenlegi) diákjának lenni! 

Szeretettel és/vagy üdvözlettel:

Imre

U.i.: én a betegségem ellenére szeretnék megjelenni – bár ekkor (és Budapesten) van meghívásom GTE (Hajdú-Bihar vármegyei Szervezet titkáraként) is. Csak látogató tudok lenni, de az sem semmi! Azaz, több a semminél!


 

KÖBK Meghívó 2023.11.09.


 

Kedves KÖBK tagok és leendő olvasók!

Kedves Mindenki!

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Mikus István egykori elnökünk kezdeményezte az „Emlék bizottság” létrehozását. Velem megbeszélte, hogy legyek én az elnök, de ezt nem vállaltam. Minden funkciót passzoltam ez idáig – még Szöllősi János egykori elnök idejében is, de ugyan úgy dolgoztam, mintha titkár (vagy hasonló funkcióban) lettem volna. Felmerült Kisari Katalin neve is – akkor még nem volt igazgatóhelyettes beosztása. Ebbe kapaszkodtam bele. Istvánnak javasoltam, hogy az „Emlék bizottság (EB)” tagságát mégis elvállalom, és legyen Katalin az EB elnöke. István is EB tagsági címre pályázott. Ekkor István felhívta Katalint, és közölte vele a kettőnk egyezségét! Minden rendben működött. Azóta István Kunmadarason nyugszik – az ő helye felszabadult. Bihari Laci jelentkezett a helyre – Katalinnal is közöltük 7-én az összejövetel előtt. Mindketten elfogadtuk – tehát életbe lépett a megállapodás.

Eddigi munkámat nem sorolom fel, de megemlíthetem Kiss Ilonát, a sok érettségi tablót, és az emléktáblákra adakozást, stb.

Most Tóth József öregdiák (Százhalombatta) is Király Csabánál belépett a KÖBK tagnak – öten a (volt osztályuk) 8 élőtagjai közül (IV. B./1961) eljöttek Szász Béla tanár úr emléktáblájának felavatására. Voltak a Lovag- udvarban is hungarikumot (birkapörköltet) fogyasztani.

Felkértem, hogy írja meg az önéletrajzát – szívesen feltesszük a honlapunkra.

Tegnap megküldte az alábbi kísérő szöveggel:

Kedves Imre!

Úgy gondoltam, hogy nem halogatom az ígéretem teljesítését. Legalább még frissítve voltak a karcagi találkozó során az oda tartozó emlékek is. Ennek megfelelően erősítettem a Karcaggal kapcsolatos részeket a korábbi, Magyar Olajipari Múzeum „Beszélgetések az olajiparról IX”  kötetben 2010-ben megjelent interjút felhasználva, illetve kissé átdolgoztam és aktualizáltam a tartalom egyes részleteit.

Ahogyan átnéztem az öregdiák honlapon elérhető élettörténeteket, megtisztelő lesz, ha oda valóban bekerülök.

Üdv: Tóth József

Én a mellékletet átolvastam – nagyon örültem az írásnak. Az elejét azoknak ajánlom, aki 14 éves korában hagyta el a szülői házat (kollégista vagy albérlő minőségben). A folytatást pedig érdemes már 11. és 12. (régen III. és IV. évfolyamban) tanuló jelenlegi középiskolában járó tanulóknak hasznos (érdemes) olvasmány. Sokan voltunk úgy, hogy tanultunk, de nem tudtuk, hogy hová adjuk be a továbbtanulási igényünket. Öregdiáktársam részletesen leírja, hogy miken ment keresztül, hogyan lett okl. gépészmérnök, és nyugdíjas koráig milyen buktatók (küzdelmek) érték! Tanáraink sem tudták jobban elmagyarázni a várható választékokat. Segít az egyetemi választásban – stb.!

Az önéletrajz itt tölthető le:

Tóth József önéletrajza

A melléklet 24 oldal, de nagyon hasznos azoknak, akik még pályájuk kapujában állnak! Olvasmánynak is kiváló a végzettek számára Tóth József (aranydiplomás) okleveles gépészmérnök szakmai életútja!

Üdvözlettel és szeretettel:

Cséti Imre EB-i tag, a KÖBK titkára, sőt (aranydiplomás) okleveles gépészmérnök 

U.i.: még vagy négy egyesületi funkcióval rendelkezem – bár már szeretném, ha a fiatalok átvállalnák – jelentkezzetek, ha kell – míg egészségem engedi, tudok segíteni is!

2023. december 7-én 14:00 órától Budapesten a Nádor u.-i összejövetelen várok mindenkit!


 

 

1956

EMLÉKEZZÜNK AZ 1956-OS FORRADALMAT KÖVETŐEN MEGHURCOLT TANÁRAINKRA ÉS DIÁKTÁRSAINKRA!... ÉS NE FELEDJÜK AZ AKKORIBAN HASONLÓAN ÜLDÖZÖTTEKET SEM!

Gimnáziumunkban ezek a mondatok foglalják keretbe a Filep István Karcag 1956 c. könyvében felsorolt bebörtönzött 3 tanár és 2 diák, valamint az elüldözött 6 tanár és 2 diák nevét.

A közadakozással létrejött, a karcagi Kossuth-díjas Györfi Sándor szobrászművész értékes alkotása, Karcagon a legméltóbb 56-os emlékmű.

A gáncsoskodókkal szembeni fáradozásaim kárpótlása, hogy a felavatást követő 2019-es okt. 23.-i iskolai megemlékezés ezen emlékműnél történt.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke 


 

Karcagi látogatás

Kedves Barátaink, most kivételesen a magánjellegű szombati hazalátogatásunkra emlékezem, aminek azonban több, öregdiák vetülete is van.

Villámlátogatást tettünk otthon, Adél lányom vitt és hozott, és velünk tartott második férje, az MTA elnöke Freund Tamás, aki először járt Karcagon.

Karcagi lakos Zsuzsa húgom a Karcagtelki temetőnél csatlakozott, ahol a dzsungel ellenére lányom hamar megtalálta nagyszüleink sírját, amin elhelyeztük csokrunkat, és nyilvánvaló, hogy a sírhalom rendezésre szorul.

Ezután beugrottunk a Kossuth díjas Györfi Sándor szobrászművészhez, megnéztük a műhelyében folyó munkát, majd vele együtt a Gimnáziumunkban levő alkotásait, és idegenvezetőnk volt az állandó kiállítása bemutatásában.

A Nimródban többségünk helyi hungarikumot, birkapörköltet fogyasztott (ami így alkalmi rendelésben is olcsóbb volt, mint az egy héttel korábban a Lovag Udvarban az öregdiákoknak nagyobb számban előrendelt adagok).

Utána Nt. Koncz Tibor esperes úr bemutatta nekünk a nagytemplomot.

Majd a Bengecseg alapítvány Gazda Házát néztük meg (ahol már dr. Kiss Mihály tisztifőorvos hagyatékának egy része is megtalálható).

Ehhez csatlakozva tettünk eleget rokonunk, Sz Nagy Emese meghívásának, aki uzsonnaként különleges, finom, kunsági népi süteménnyel, ferdinánddal várt minket.

Karcagi sűrű programunkat a Déli temetőben zártuk, szüleim sírjára helyezett csokorral.

Ez alkalommal is hálás köszönetet mondok minden kedves vendéglátónknak!

A kiránduláson készült fényképek a galériában tekinthetők meg:

Bihari László, Karcagi látogatás

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László


 

Kedves Barátaink!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre tagjai hagyományos évadnyitó összejövetelüket minden év október első szombatján Karcagon a gimnáziumunkban tartják, ez alkalommal erre 2023. okt. 7.-én került sor.

A meghívott iskolafenntartót képviselő Nt. Koncz Tibor esperes úr és Tóth Barna igazgató úr hivatalos távolléte miatt iskolánk részéről Kisari Katalin és Czinegené Kiss Mária igazgatóhelyettes hölgyek fogadták öregdiákságunkat.

Az ünnepi hangulatot egy református együttes szereplése segítette elő, majd elénekeltük a Himnuszt.

A városvezetés nevében Szepesi Tibor polgármester meleg szavakkal köszöntötte az összejövetelünket:

Köszönöm a meghívást, mindig örömmel veszek részt a kör rendezvényein! A következő 50 évre is jó munkát és sok-sok színes programot kívánok a vezetőségnek és a tagoknak!

Kisari Katalin igazgatóhelyettes ismertetést adott iskolánk jelenéről:

Öregdiák 2023-10-07

Elnöki beszámolót tartottam az elmúlt 2022/23 évad eseményeiről, pénzügyeinkről, a diákok jutalmazásáról, majd ismertettem a következő 2023/24 évad programját, továbbá megemlékeztem KÖBK mozgalmunk 50 évéről:

2022/2023 beszámoló, 2023/2024 program, 50 év

A tisztújítás során:

 • Jegyzőkönyvvezetőnek megszavaztuk Juhász Károlyné Jolikát, hitelesítőknek pedig Rápoltiné Soós Julikát és Posztós Imrét, egyhangú igennel.
 • A KÖBK működésének folytatására szavaztunk, egyhangú igennel, a jelenlegi vezetéstől eltérő javaslat nem volt.
 • Egyhangú igennel megerősítésre került a korábbi vezetés, úgymint Bihari László elnök, Cséti Imrét titkár, Király Csaba pénzügyes, valamint Kovács Gézáné Julianna, Rápoltiné Soós Julianna és Harsányi Lajos FB tagok.

Ezt követően emléktáblát avattunk a gimnáziumunkban 44 évig tanító Szász Béla tanár úrnak, ahol Sarkady Sándor Gyűrött tabló c. versét Csapó Marianna 10.a. osztályos tanuló adta elő. A laudációt pedig Orvos Tóth Endre tartotta:

Szász Béla megemlékezés

Az emléktábla leleplezését és koszorúzását a Kossuth díjas alkotó Györfi Sándor és Orvos Tóth Endre végezte.

És az ő emléktábláján túl megkoszorúztuk a B Major László, a Szepesváry Gábor, a Borosjenei György emléktábláit, és az 56-os emlékművet. Majd gimnáziumi programunkat a Szózat eléneklésével zártuk.

A Lovag Udvarban közös ebéddel fejeződött be összejövetelünk.

Az eseményen készült képek a fénykép galériában tekinthetők meg: 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre évadnyitó, 2023. okt. 7.

Megegyezésünk szerint újra aktivizálódik az Emlékbizottság tevékenysége, Kisari Katalin igazgatóhelyettes elnökletével és Cséti Imre titkárunk részvételével, és az én csatlakozásommal, amit végül is az 50 évünkre való emlékezésem alapján ki is érdemelhettem.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke 


 

Kedves Barátaink!

Örömmel jelezhetem, hogy a Karcagi Hírmondó szept. 22.-i számának 7. oldalán megjelent a „körlevelünk”, ami tartalmazza az előző 2022/23-as szezonunk rövid ismertetőjét, valamint a 2023/24 szezon tervezett programját, és a szervezetünkkel kapcsolatos pár alapvető információt:

Hirmondo2023_szeptember_22

A mellékelt meghívóval egyúttal emlékeztetek báró Eötvös Loránd szobrának szeptember 28.-i koszorúzására.

(Az eredeti mérethez kattints az alábbi képre!)

KÖBK Meghívó báró Eötvös Loránd szobrának szeptember 28.-i koszorúzására

 

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Kedves Barátaink!

Rohamosan közeledik a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hagyományos, karcagi szezonindító, okt.7.-i összejövetele, melyre a mellékelt meghívóval szeretettel invitállak Benneteket, és minden iskolatársunkat:

KÖBK Meghívó 2023.10.07.

Azt is kérjük, hogy lehetőségetek szerint terjesszétek osztálytársaitok és iskolatársaink körében. Ennek megfelelően kértem meg Tóth Barna igazgató urat, hogy iskolánk honlapjára is felkerüljön a mellékelt, Berta Márton iskolatársunk motívumával díszített „cifra” meghívó mellett az itt korábban közreadott körlevelünk is.

A meglehetősen zsúfolt napirendünk mandátumunk lejárta miatt a tisztújítást is magába foglalja. Eddigi erőfeszítéseink nem hoztak eredményt, hogy a jelenlegi vezetőségünk felváltására alkalmasabb személyeket találjunk. Ezért hozzájárulásotokkal a tisztújítást tisztségviselőink megbízatásának meghosszabbításával látjuk megoldhatónak. Tehát leegyszerűsített formában csak erről szavaznánk, amivel lerövidítenénk a procedúrát.

Sajnos a Szász Béla tanár úr emléktáblájának elkészítésére felkért Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművésznek egészségi panaszai vannak. Drukkoljunk, imádkozzunk, hogy javuljon állapota, és elkészíthesse okt.7.-ére az emléktáblát, aminek avatására is készülünk. Talán reménnyel szolgálhat számunkra, hogy újra kérte a fotókat, amik a zűrös állapotok miatt elvszett számítógépéről.

A tanár úr emléktáblájára bőven adakozó családtagjainak (lánya, unokája) is felvetettem, hogy az ez esetben is várható „maradék pénzhez” keressünk illő témát (pl. helytörténet), ami rímel a tanár úr emlékéhez, hogy a diákokat ilyen jellegű pályázatok révén jutalmazzuk a maradék pénz terhére.

Továbbá ezúton is sürgetem azokat, akiktől beszámolómhoz és programunk bemutatásához kértem anyagot (pénzügyi helyzetünkről, és meghívott előadónktól).

Körlevelünkben már jeleztük a tagdíj összegét (1000 Ft/fő) és az ünnepi ebéd árát (5200 Ft/fő), várjuk ezek befizetését. Az ebéd a megadottak szerint a Lovag Udvarban (Varró u. 2.) lesz.

Az októberi találkozó helyszínén személyesen Király Csabának, vagy az UNICREDIT BANK 10918001-00000090-91950003 számú számlájára fizethetik be 2023. szeptember 20-ig. 

Kérjük (Király Csaba pénzügyesünk) az elmaradások rendezését is!

Fontos megjegyzés: az új (leendő) vezetés számíthat a régi (mai) vezetés maximális segítségére, ha szükséges – vagy van rá igény (nem tolakodásra gondolunk)!

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke és Cséti Imre, a KÖBK titkára 


 

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre

Újra alapítva 1973-ban, a Karcagi Gimnázium fennállásának 297. évében

Gimnáziumunk címere

Gimnáziumunk

Kedves Barátaink!

Aktuális körlevelünk, amiben röviden beszámolunk a 2022/23. évi szezonunk eseményeiről, valamint ismertetjük a 2023/24 szezonunk programját, és egyéb fontos tudnivalókat, itt olvasható:

Beszámoló és a 2023/24. évi szezonunk programja 

A 2023/24-es tanévre tervezett programunk, amit jobbára MTA Irodaházában (1051. Bp. Nádor u.7. fsz. 29. terem) tarthatunk:

KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE, program a 2023/24 ÉVRE

 

dr. Mester Lajos iskolatársunkról, osztálytársamról elhunyta alkalmából előzőleg már két alkalommal is megemlékeztem.

A Besenyszög ravatalozójában a gyászszertartáson elhangzott búcsú istentisztelet nagyon hitelesen mutatja be életpályáját is.

Ezért elkértem és megkaptam a búcsúztató lelkész gyászbeszédét közvetlenül tőle, amit itt is elérhetővé teszek, hogy megismerhessétek:

dr. Mester Lajos búcsúztatása

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


 

Unokájától, Dénes Balázstól érkezett a szomorú hír:

Értesítjük azokat akik még ismerték, hogy Rácz Miklós, aki 1939-től 1946-ig a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulója volt, 2023. július 27-én elhunyt. Nagypapámat igen erős szálak fűzték a karcagi gimnáziumhoz, volt iskolatársaival nagyon sokáig tartotta a kapcsolatot.

Rácz Miklós gyászjelentése

 


Kedves Barátaink!

A mai Karcagi Hírmondóban (2023.aug.11. szám) a 4. és 5. oldalon megjelent a Karcagi Öregdiákok Baráti Köréről készített összeállításom:

Hirmondo2023_augusztus_11_szines.pdf (karcag.hu)

Előzménye, hogy az elmúlt hónapokban többször egyeztettünk dr. Fazekas Gábor főszerkesztő úrral, és ezidő alatt betegesen vártam, figyeltem miden számban a közzétételt, míg végre ez a mai napon megtörtént. (Következő megjelentetésre szánt anyagunk a 2022/23-as szezonunk beszámolóját és a 2023/24-es programot tartalmazó, tagságunknak kiküldendő körlevelünk lesz.)

Tegnap, azaz aug. 10.-én csütörtökön sikerült pár öregdiák társunkkal elzarándokolni a dunaújvárosi Krisztus Király Főtemplomba Bráda Tibor csodás üvegablakait megnézni. Előzetesen még a vonaton megismerkedtünk a Tiborral 2021. szeptemberében készült riporttal (Magyar Kurír), amiben beszámol pályájáról:

Beszélgetés Bráda Tiborral

Látogató csoportunkban Tibor Karcagon többünknek 1-2 évig iskolatársa volt, Király Csabának és K Szabó Ferencnek 1. és 2. osztályosan nekem 3.-ban.

Meghívásomra pár éve az öregdiákoknál is bemutatkozott, de sajnos most már nem találkozhattunk vele, mert tavaly gyógyíthatatlan betegsége elvitte.

A templomba belépve elkápráztatott minket a 9 monumentális méretű (egyenként 8 m. magas és 4.8 m. széles) színes üvegablak, de további kisebb méretű alkotásai is felismerhetők azonos stílusjegyeikről.

Az egyes ablakok témájuk szerint:

 • Az oltár mögötti kép a biblia Jesse fáján ószövetségi szereplőket mutat, és legfelül Mária áll a Pantokrátor, a trónon ábrázolt,  az uralkodó Jézus mellett.
 • Tőle jobbra IV. Béla és családja, annak szent és boldog tagjaival.
 • Aztán egy kisebb ablak, a helyi kohászok dotálásával Szt. Borbála, a kohászok és bányászok védőszentje.
 • A következő nagyméretű a lovagkirály Szt. Lászlót és lányát Szt. Piroskát ábrázolja.
 • Majd Jézus a keresztfán Jánosra bízza édesanyját.
 • Ezen az oldalon utolsó Szt. Pantaleon, akiről a Duna parti hajdani római telepűlés kolostora után Dunapentele kapta a nevét.
 • Az oltártól közvetlenül balra levőn Szt. István, Szt. Imre és Szt. Gellért látható, tovább balra Árpádházi Szt. Erzsébet.
 • Aztán Mária az újszülött  Jézussal, és annak a pásztorok általi imádása.
 • Végül baloldalon az utolsó ablakon a magyar katolikus egyház nagy alakjai-mártírjai: Mindszenty József, Márton Áron, Prohászka Ottokár, Kaszap István, Bódi Mária Magdolna szerepel.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.aug.10.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.aug.10.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.aug.10.Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2023.aug.10.


 

Gimnáziumi évzáró

Az istentisztelettel egybekötött június 25.-i gimnáziumi évzárón került sor az általunk kezdeményezett jutalmak átadására. Ezen öregdiákságunkat Cséti Imre titkárunk képviselte és adott át jutalmakat. Tóth Barna igazgató úr összesítője a jutalmazásokról:

Tóth Barna igazgató úr összesítője a jutalmazásokról

 

Az Eötvös kiállítást bemutató Pályi András kollégám révén került szóba, hogy az idén 175-ös emlékéve van a nemzetközi hírű neves tudósnak. Erre vonatkozóan kaptam Banditól az alábbi tájékoztatást: 

Megjelent az „Eötvös 175” programfüzet. Rövid ismertetővel együtt letölthető az Eötvös Loránd-emlékévek közös weboldaláról:

„Eötvös 175” programfüzet.

E szerint a számunkra helyben és időben legközelebbi esemény:

„2023. július 27-én, csütörtökön, Eötvös Loránd születésnapján egész napos (reggel 8-tól este hétig tartó) budapesti emléktúrára hívjuk Eötvös tisztelőit.”

Az éves körlevelünkhöz hiányzanak még a Király Csaba pénzügyesünk által tisztázandó dolgok (pl. FB pénzügyi jelentés, netán új számlaszám, ebéd ára). Ezek egyeztetése után kerülhet sor a szokásos körlevél kiküldésére, terítésére.

Miután jövő szezonunk időpontjai rögzítésre kerültek, rövidesen kéréssel fordulok az MTA Irodaház gondnokához, hogy az adott esetekre  előző szezonunkhoz hasonlóan bocsássák rendelkezésünkre a fsz. 29-es termet.

Nem szívesen mondanék le az 50 évünkről megemlékező összeállításomnak a karcagi és szolnoki helyi lapokban való megjelentetéséről, amihez támogatásotokat is várom. Ennek érdekében ismét beszélnék az illetékesekkel. És megkérem majd Tóth Barna igazgató urat, hogy iskolánk honlapján is szerepeltessék.

Az aktuális változat saját honlapomon is rendelkezésetekre áll: 50 ÉVES A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


50 ÉVES A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE!

Baráti körünk 50 éves fennállásáról, tevékenységéről készült összeállításom - Cséti Imre titkárunk észrevételével is kiegészítve itt olvasható.

Az istentisztelettel egybekötött, június 25.-i gimnáziumi évzárón öregdiákságunkat Cséti Imre titkárunk képviseli és adja át jutalmainkat.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


Kedves Barátaink!

Soron kívül bővítettük, gazdagítottuk a 2022-23-as előre betervezett programunkat. Az MTA újraválasztott elnökének,  Freund Tamásnak a  jóvoltából 2023. május 17.-én meglátogathattuk az MTA Székházát.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a pénzügyminisztérium részéről megtisztelte összejövetelünket dr. Petri Szabolcsné Zsuzsa iskolatársunk is, akinek köszönjük a fotóit.

A látogatás során Albrecht Zsófia bemutatta az MTA történetét, valamint a Dísztermet és a Felolvasótermet.

„Az Akadémia megalapítására az 1825–27-es országgyűlésen került sor Magyarország akkori fővárosában, Pozsonyban. Az országgyűlésen 1825. november 3.-án Széchenyi István (1791–1860) felajánlotta birtokainak egyévi jövedelmét egy magyar tudós társaság megalakítására. Széchenyi példáját nyomban követte három másik nemes, Vay Ábrahám, gróf Andrássy György és gróf Károlyi György….az intézmény célja, „hogy a tudományok és szép művészségek honi nyelven míveltessenek.”

„Mivel saját épülete 1848 után sem volt, 1858-ban báró Sina Simon nagy összegű, 80 000 forintos adományt tett a Magyar Tudományos Akadémia székházának megépítésére. … 1860-ra már annyi pénz gyűlt össze – és a politikai viszonyok is oly mértékben megenyhültek –, hogy meg lehetett tenni a tervezés és az építés előkészületeit. „

„A palota építése 1862 tavaszán indult meg. Kivitelezését Friedrich August Stüler képviseletében Szkalnitzky Antal, a mester egykori berlini tanítványa, az Akadémia részéről pedig Ybl Miklós irányította… 1865 tavaszán megkezdődött a beköltözés, az első ülést április 24-én tartották”

„Az épület Díszterme az Akadémia tudóstestületeinek konferenciahelyszíne, ugyanakkor Budapest egyik legszebb és hangzásban legtökéletesebb koncertterme is….”

A Felolvasóterem is a tudományos összejövetelek célját szolgálja.

Meglepetésként az elnöki szobában fogadott minket Dr. Freund Tamás újraválasztott elnök, aki az agykutatás világhírű tudósa, és a nemzetközi tudósok jelenlegi rangsorában is előkelő helyet foglal el.

Foglalkoztat egy kirándulás szervezésének gondolata, aminek során elzarándokolnánk a dunaújvárosi Krisztus Király templomba, hogy megnézzük  annak a Brada Tibor alkotta csodálatos magyar történelmi témájú színes üvegablakait. A kirándulást az iskolai szünetre gondoltam, amikor nagyszülői kötelezettségeink csökkennek.

Ami viszont máris fix, hogy a jövő 2023–24-es szezonunk indítása szokásosan a karcagi gimnáziumban lesz október első szombatján, azaz 2023. október 7.-én 11 órai kezdettel. Ekkor iskolánk fogadja öregdiákjait. Tervezett programunk a következő:

Tóth Barna igazgató úr tájékoztatást ad a gimnáziumunk időszerű ügyeiről, én beszámolok a 2022–23-as szezonunkról és ismertetem a következő szezon programját, továbbá megemlékezem a KÖBK elmúlt 50 évéről. Felavatjuk Szász Béla tanár úr emléktábláját és ebéddel zárjuk összejövetelünket. 

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 

MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.

MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.

MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.

MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.

MTA Székház látogatás, KÖBK, 2023.05.17.

 


Rendkívüli találkozó!

Eredeti programunkon felül. máj.17.-én szerdán 14 órai kezdettel látogatást teszünk az MTA budapesti székházában.

(Azért ezen rendkívüli időpontban, mert ezt követően a székház renoválásra kerül és nem fogadnak látogatókat.)

Meghívó 2023.05.17


 

Kedves Barátaink!

A programunk szerinti máj.4.-i összejövetelünkre a korábbi MAELGI (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) épületében került sor.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre - Eötvös Loránd kiállítás, 2023.05.04.

Az ott levő Eötvös Loránd kiállítást tekintettük meg, aminek műszeres tartalma egyik utódának, Pekár Dezsőnek köszönhető. A gazdag anyagot Pályi András geofizikus kollégám, barátom mutatott be nekünk, aki az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány Kuratóriumának elnöke, és szakmája mellett a sportban is jeleskedett, kétszeres olimpikon.

Bevezetőleg vázolta a tudós királyhű felmenőit, utalt az apjával, az író és miniszter Eötvös Józseffel való szoros szellemi kapcsolatára.

Sokoldalú tehetségét mutatja, hogy jól rajzol, versel, a Piarista Gimnáziumba járva pedig önképző köri elnök.

Édesapja kívánságára előbb elvégzi a jogot, csak aztán megy a heidelbergi egyetemre, ahol neves fizikusok a tanárai (Kirchhoff, Bunsen, Helmholtz).

1870-ben summa cum laude doktorál.

Hazatérve előbb tanársegéd, majd az elméleti fizika professzor, később pedig az elméleti és kísérleti fizikai tanszék összevonásával létrehozott Fizikai Intézet igazgatója. 1873-ban, 25 évesen megválasztják a MTA levelező, 1883-ban pedig rendes tagjává, 1889-1905 között ő az Akadémia elnöke, a Matematikai és Fizikai Társulat alapító elnöke, 1889-től 1905-ig  Magyarország kultuszminisztere.

Sportemberként rendszeresen lovagol, kerékpározik, és természetjáró-alpinista.

Tudományos tevékenysége kezdetén, az 1870-es évektől a kapillaritás jelenségével foglalkozik, felismeri a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést, ami az Eötvös-féle törvény. Ezután fordul érdeklődése elsősorban a gravitációs tér, másodsorban a mágneses tér vizsgálatára. A tömegvonzást igazoló Newton féle torziós ingát Cavendish tovább fejleszti a gravitációs állandó kimérésére.

Eötvös felismeri, hogy egy hasonló torziós inga, az un. „nagy súlyok”  eltávolításával,  a „kis súlyok” megtartásával a földi gravitációs térnek és változásainak kimérésére is alkalmas. Ennek alapján az első torziós ingáját védő réz csőben levő kb. 1,5 m hosszú, hajszálvékony torziós szál ill. az ezen függő szintén réz burkolatban levő vízszintes kar végein levő egyforma „kis súlyok” alkotják. A kart a gravitációs tér anomáliája forgatja el a torziós szál torziós feszültségével szemben. A finom elmozdulást a karhoz rögzített tükörről visszaverődő fénynyaláb révén érzékelik, amit később automatikusan fotoregisztrálással filmre rögzítenek.

Jelentős tovább lépés, amikor az egyik „kis súlyt” a vízszintes karra függesztve szintén réz védőcsőben torziós szálon kb. 0.5 m.-rel lejjebb helyezik el, mert ezzel mérhetik a gravitációs tér horizontális változását. Aztán meggyorsítják a mérés folyamatát, amikor mindkét „kis súlyt” előzőhöz hasonlóan lejjebb helyezik el.

Fenti elvek szerinti működést valósítják meg a család egymást követő eszközei:  gravitációs kompenzátor,  gravitációs multiplikátor, görbületi variométer, nehézségi variométer, kettős inga, stb.

Később a hőhatás kiküszöbölésére vízhűtéssel is próbálkoznak, a réz védő burkolat helyett pedig alumíniumra térhetnek át.

Fenti eszközök, miután a gravitációs anomáliák mérésére szolgálnak, alkalmasak voltak a föld mélyebb szerkezeti változásainak kimutatására, ezért a szénhidrogén kutatásban is szerepet kaptak. 

Az I. vh. előtt a Bécsi-medencében már ismert Gbelli kőolajmező szerkezetét hűen követik a gravitációs mérési eredmények. Ennek alapján utódai (a későbbi MAELGI-t alapító Pekár Dezső, Rybár István, Szecsődy Miklós, stb) részben továbbfejlesztik, másrészt sikerrel használják itthon budafapusztai (1937), és világszerte, pl. a texasi (1920) és közel-keleti olajkutatásban.

A gravitációs mérések analógiájára földmágneses méréseket is végzett.

A nehezen kezelhető torziós ingákat aztán felváltották a graviméterek, ill. a magnetométerek.

Einstein elismeréssel nyilatkozott Eötvös azon méréseiről, amiben a gravitációs és a tehetetlen tömeg nagy pontosságú egyezését kimutatta, ami szintén alapul szolgált relativitás elméletéhez.

Ugyancsak a volt MAELGI épületében, az annak tevékenységét bemutató kiállítás megtekintését is érdemes jövő szezonunkra betervezni.

A vezetőséggel egyeztetve kezdeményeztem Tóth Barna igazgató úrnál a Szepesváry emlékdíj indítását, az emléktáblája (Györfi Sándornak köszönhető) maradékpénze terhére.

Miután a Karcagi Hírmondóban Polgármester úr ígérete ellenére még mindig nem jelent meg a Szász Béla tanár úr emléktáblájával kapcsolatos több hónapos felhívásunk, dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr és képviselő úr segítségét kértem.

Felhívom figyelmeteket neves iskolatársunk (osztálytársam) Vass István Zoltán gimnáziumunkban tett látogatására, amit iskolánk Facebook lapja szöveges méltatással és fotókkal mutat be.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre - Eötvös Loránd kiállítás, 2023.05.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre - Eötvös Loránd kiállítás, 2023.05.04.

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre - Eötvös Loránd kiállítás, 2023.05.04.

 


Kedves Barátaink!

Melléklem a következő összejövetelünk meghívóját, aminek során 2023. máj. 4. csütörtök 14 óra kezdettel, Pályi András vezetésével az Eötvös kiállítást tekintjük meg az 1145 Budapest. XIV. (Zugló) Columbus u. 17-23. helyszínen. Miután ez alkalommal eltérő helyszínünk van, melléklek egy megközelítési lehetőséget vázoló térképet is.

Meghívó 2023.05.04

Megközelítés 2023.05.04

Gimnáziumunkban a ballagási istentiszteletre május 5.-én 16 órai kezdettel, a Nagytemplomban kerül sor.

A KÖBK 50. évfordulójára való megemlékezésre készülve Katona Mihály tanár úr felhívta figyelmünket, hogy a gimnáziumunk évkönyvei is tartalmazhatnak ide vonatkozó, említésre méltó anyagot. Tóth Barna igazgató úr a könyvtárból előkerestette  a témában érintett évkönyveket. dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr pedig volt olyan kedves, hogy az adott lapokat lefotózta és elküldte:

részletek gimnáziumunk évkönyveiből, 1976 - 2007

Amint előző levelemben említettem, a beszámoló-program-megemlékezés prezentációs anyagával előrehaladott állapotban vagyok. De a Tanárúrtól kapott küldeményben is vannak beépítésre érdemes részek.

Mint Olajos István (Polgár) iskolatársunktól megtudtam, ígéretéhez híven időben eljuttatta Szász Béla tanár úr életrajzát a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesülethez, a Pedagógus Arcképcsarnokban való megjelentetés céljából. Az ezévi kiadványuk bemutatására okt. 2. szombatján kerül sor, ahol a beküldő ingyen, a további érdeklődők pedig térítés ellenében juthatnak hozzá.  Később honlapjukon digitális formában is elérhető lesz.

A 2023. márc. 2.-i összejövetelünkön Szabó József diplomata „Elfeledett történelem: a ligetfalui tömeggyilkosság - 1945. június-augusztus.” címmel tartott előadást. Benesék célja a nemzetiségektől megtisztított nemzetállam volt. A 1944 decemberében a zsidók elpusztítását követően, a háború után már a németek és magyarok kerültek sorra. A cseh 17-es lövészezred érkezett június 22.-én Pozsonyligetfaluba, a több fázisban elkövetett tömegmészárlásra. Az ártatlanul lemészárolt magyar áldozatok teljes száma félezerre becsülhető.

Előzőekhez adalék a Benes dekrétum magyarokat sújtó kitelepítő akciójáról szóló film is. Mátis Lilla : Két hazát szeretünk c. alkotása (2008) a Galántai járás Felsőszeli községéből kitelepített személyek visszaemlékezéseiből került összeállításra, és a napokban ismételt TV adásra: Mátis Lilla - Két hazát szeretünk...

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke

 


A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Értesítője

Két unokám Debrecenben a Fazekas Mihály gimnázium II. (10.C) és IV. 12.C) matematika szakos osztályában tanul. Az apjuk (nekem fiam) megkért arra, hogy menjek el szülői értekezletre – ez nekem tetszett (tetszik) – már többször is előfordult. Itt tudtam meg, hogy 2 évente könyvet adnak ki (iskolájuk), aminek a fedőlapját mellékelem:

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium Értesítője

Röviden vázolom a tartalmát is:

Szerkesztői előszó, nyugállományba vonult pedagógusaink, végzőseink, díjazás, rendezvényeink, emlékversenyek, biológiai olimpia - többi szaktárgy is sorra került. Élménybeszámolók, verseny eredmények sora tantárgyanként, majd sporteredmények követték sportágak szerint.

Öregdiákokat is felkértek élménybeszámoló írására – példamutatás céljából. Pillanatképek is sorra kerültek. Anyák napja – táncvizsga – stb. Pályázatok sora is konkrét hozammal.  Élmények a gimnáziumból – nagycsaládosok (anya – 8 gyermeke) mind itt végzett vagy még tanul. Mindenki a saját írásával került a könyvbe. Sok (fekete-fehér) fotóval ellátva, kiegészítve. Elhunyt munkatársak (tanárok és alkalmazottak búcsúja – érettségizett tanulók névsora (osztályfőnökökkel).  7. A, 8. A, 9. ABCDEF, 10. ABCDE, 11. ABCDE, 12. ABCDE osztályokról jó minőségű (színes) csoportkép zárta a 333 oldalas kiadványt. Természetesen a kép alatt névsor is található. (A minőségi munka a debreceni FÁBIÁN Nyomdában készült.)

A bemutatott kiadvány jó példa lehet a saját gimnáziumunk eredményeinek rendszeres, nyomtatott formában történő bemutatására is!

Egy könyvet én is vettem – meg tudom mutatni. Más segítséggel is rendelkezésre állok, ha kell. A nyomda is jó minőségű – nem tudom, hogy az önköltség mennyi? Mi 2 eFt/db-ot fizettünk, amit keveslek (lehet, hogy pályázattal egészítették ki – nem tudom).

Megjegyzés: ez csak egy ötlet volt – ki lehet mást is találni, sőt el is felejthetjük, de lehet közös-munka is. Kell egy főszerkesztő és sok bedolgozó (tanár, tanuló, egykori tanuló vagy öregdiák, stb.).

Én is szívesen bedolgozom ebbe a nagy közös munkába, ami eltarthat egy esztendeig is.

Más: (ezt ne olvassátok, mert dicsekvés részemről) a 9 unokámból kettőt a könyv is tartalmaz névvel (többször) és fotóval a csoportképen. Két vagy négy év múlva újabb két unokám járhat ugyanígy!!! 

Cséti Imre, a KÖBK titkára


Kedves Barátaink!

Tagtársaink körében érdeklődést tapasztaltam az MTA Székház megtekintésére, ezért következő szezonunk (23.okt. - 24.máj.) végére terveztem volna meglátogatását. De tetőbeázása miatti kb. egy éves felújítása kezdődik május végétől, ami persze el is húzódhat.

Viszont az MTA elnökével, Dr. Freund Tamással (vőm)  egyeztetve lehetőséget kaptunk rá, hogy ezév május 17.-én 14 óra kezdettel fogadjanak minket.

Tehát az eredeti programunkban szereplő május 4.-i Eötvös kiállítás megtekintésén túl hamarosan az MTA Székház látogatására is  sort keríthetünk, részükről megfelelő vezetés biztosítása mellett.

Az Eötvös kiállítás meghívóját és megközelíthetőségének vázlatát hamarosan közzé teszem.

A Szász Béla tanár úr emléktáblájára való gyűjtés eredményesen folyik.

Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművésszel az idők folyamán (2011-től napjainkig) igen jó, számunkra gyümölcsöző kapcsolatunk alakult ki. Több nívós emléktáblát köszönhetünk neki, valamint ezek „maradék pénze” révén iskolánk diákjainak jutalmazását. Ezért figyelmetekbe ajánlom a több éves, de szívet melengető megemlékezést művész családja esztergomi kiállításáról (ami feleségem most talált az Interneten):

A Györfi család - kiállítás Esztergomban

A mostani szezonunk beszámolóját és a következő szezon programját, valamint az 50. évfordulós megemlékezést is csiszolgatom már.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Budapest védett természeti értékei

K Szabó Attila április 6.-án tartott több órás, közreadott térképekkel, könyvekkel illusztrált  előadását keretbe foglaló gondolatok:

„Minden városi kultúra belegyökerezik az adott természeti környezetbe. 150 éves fővárosunknak e téren kedvező adottsága van, amit élvezhetünk, de meg is kell becsülnünk….Sejtettük ugyan, hogy nagyon gazdag ez a háttér, de e részletes előadás messze túlmutat korábbi elképzelésünkön.”

Az előadás vázát képező diasor pdf formában: Budapest védett területei

K Szabó Attila előadása, KÖBK, 2023 április 6

K Szabó Attila előadása, KÖBK, 2023 április 6 


Tisztújítás?

Kedves Barátaink, közeleg október elejei szokásos karcagi összejövetelünk (2023. október 7.), amikor vezetőségünk 3 éves mandátuma lejár. Már tavalyi beszámolóm zárásaként felvetettem, hogy:

„Komoly kihívás számunkra a 2023. októberi tisztújítás előkészítése. Szeretnénk megfiatalítani vezetőségünket és tagságunkat is. Ebben a Ti és a többi iskolatársunk aktív közreműködésére számítunk.” 

Ezzel összhangban sok erőfeszítést teszünk és többeket próbáltunk bevonni körünkbe, de nem igen jutunk érdemi eredményre. Így hiába foglalkozunk az utódlás kérdésével is, sajnos nem látjuk sehol sem az elhívatott utánpótlást.

Ebből következően a KÖBK vezetőségének álláspontja szerinti következő lehetőségekből választhatunk:

 • További bizalmat kap a vetetés (Bihari László elnök, Cséti Imre titkár, Király Csaba pénzügyes, FB: Kovács Gézáné Julika, Rápoltiné Soós Julika, Harsányi Lajos)
 • Más hiteles személyeket javasoltok a tisztségekre.
 • Feloszlatjuk jobb sorsra érdemes mozgalmunkat?

VÁRJUK ÁLLÁSPONTOTOKAT!

A Szász Béla tanár úr családjától kapott életrajzban szerepel az alábbi kitétel: „Életművének országos elismerését jelentette, amikor 1978. június 4-én a Magyar Televízióban Csak középiskolai tanár? címmel portré műsorát sugározták. Pályájáról tanítványa, az irodalomtörténész Bodnár György beszélgetett vele.” 

Cséti Imre titkárunk az MTVA vezetéséhez fordulva sikerrel járt: a keresett felvétel az MTVA archívumában kazettán megtalálható, amely átírási költség és jogdíj megfizetése ellenében hozzáférhető lenne. Imre szeretné, ha ennek a teljes, 37 perces riportnak a közzétételéhez a KÖBK,  a gimnázium, az egyház, vagy akár magánszemélyek is anyagilag hozzájárulnánk, ugyanis a felvétel rendelkezésünkre bocsájtása egy évre kb. 205 eFt-ba kerülne. (Ebből az átírási költség VHS kazettáról: 18.000 FT+27% Áfa, a közzététel jogdíja pedig  percenként 4600 FT+7% Áfa) Tehát a kérdés: Kinek a nevében vegyük meg, illetve az örökösök – saját célú felhasználásra – hozzájuthatnak-e valamilyen kedvezményes díj ellenében?

Felmerült bennem ugyanakkor, hogy vajon a tanár úr szerint nem jobb felhasználást nyerhetne-e ez az összeg a diákok jutalmazásánál?

Úgy tűnik, hogy dr. Kiss Mihály és dr. Kiss Lajos hagyatékának karcagi elhelyezése a Gazdaházban (Nagy Emese, Gánóczy Ferenc révén) jó úton halad. Szintén Cséti Imre érdeme e Gazdaház és Dévai Huba közötti kapcsolatfelvétel azzal a céllal, hogy a karcagi származású Kovács Imre szobrász néhány alkotása is oda kerülhessen.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Szász Béla - versben

Mester Miklós (egykori barátom – osztálytársam) öccse sok verset írt már, az alábbi megírására én kértem fel. Remélem, hogy a többség szívesen olvassa.

Cséti Imre, a KÖBK titkára

 
Látom arcát, ahogy szemben ül velem
hiánya által van s lesz mindig jelen….
Vékony ajkáról pattantak a szavak,
ha fájt is, nyeltünk, éreztük igazak…

 

Nem volt ő jóemberkedőn kedves…
/ezt egy orvostól sem várom, csak
segítsen át fájdalmon, halálon /
A felhang utólag sem számít,
sem az érdes hangnem, marad –
vallom – mint a sebészkést tartó kéz
iránti tisztelet és bizalmat idéző
varrat, ha akarod, ha nem !
 
„Tetemre hívás„
 
Tekintetének vad – sugár nyalábja,
elsőkre vetül, a hátsókat látja….
Az alvadt levegő rabosít most csendet
homlokán sok redő, merő vészt jeleznek….

 

Szólt: Tóth fiam táblához, tanultál ?
Olybá tűnik, mintha nyugodt volnál –
hajoltál könyv fölé, s nem mint
ki egész délután csak lófrál…

 

Vértezve agyad /téveszme sem kórság sic ! /
évszámokkal tele töltve,
vagy reméled szívem csupa jóság
s kegyelemnek földje…
 
Később…
 
A csend halódik, szűkül árva lélek !
Leharcolt szívek, esdnek, hogy meséljek …
Illem, etikett, protokoll avatott tanára
is volt ő, talpig igaz Úr !

 

regényt futna figyelme terjedelme
viselkedésünk mihez, miként igazul..?
Lépcsőn lejtmenet, elől te mész
mindig fiam !

 

Ha tűsarok – lehet orra esés,
no meg ficam !
Fölfelé, te mész intim zónán, hátul,
tolvajvágyad éld ki, lehetőleg máshol…
 
Nem hasonlított senki másra
névjegye kackiás mosolyintása,
a sohasem sértő, s a
kockás csokornyakkendő…
 
Így emlékszem, emlékezem
a fess, jó, öreg úrra,
a keserédesre hajazó humorra….

 

Bár még itt lenne cikizne, mint rég
és óráin a pajkos feszültség
langy – lomhán oldódna, vonulna.
csak az idő múlt – hatalma múlna !

 

Mátészalka, 2023 márciusa

Mester Ferenc IV/A/1965

 

 


 

KÖBK Meghívó 2023.04.06 


 

Ma voltam Kunmadarason – elköszöntem Mikus Istvántól, ahogy a testvérének megígértem. Egyúttal felkerestem az egykori osztálytársam sírját is, aki már 24 éve itt hagyott bennünket.

Volt időm az átszálláskor Jász-Föld zRt-t, az egykori rizshántoló malmot és a Malom Hotelt felkeresni. Beszéltem az üzemvezetővel, aki Tiszafüredről telepedett Karcagra. Honlapjuk címe: www.jaszfoldzrt.hu

Érdemesnek találom a helyszínt csoportosan megtekinteni – üzemlátogatás formájában. Nem csak a KÖBK tagjainak, hanem a GTE tagságnak is fogom ajánlani, sőt civileknek – Nagy Emesének (férjének) is.

Tájékoztatásul írom még, hogy Dr. Kiss Mihály és Dr. Kiss Lajos anyagának is sikerült helyet találni. Örül Marika (az özvegy vagy menny) és Emese etnográfus, továbbá férje, aki magyar szakos középiskolai tanár – hiszen mindenki elképzelése célba fog érni – idő van rá!

Cséti Imre, a KÖBK titkáraKedves Barátaink!

A szülőföld iránt elkötelezettek részére a mellékelt pályázati felhívást kaptuk korábbi elnökünktől, dr. Örsi Juliannától, mint a Túrkevei Kulturális Egyesület elnökétől. Levelében megjegyzi:

Remélem mindenki talál magának olyan témát, amely írásra, fotózásra, egyén alkotásra ösztönzi és részt vesz a pályázatunkon. … Egyesületünk támogatására az 1%-ról való rendelkezés útján és egyéb adományok küldésével is lehet intézkedni...Számlaszámunk: 69800126-11045861 Adószámunk: 19219275-1-16

Szathmáry István iskolatársunk a korábbihoz hasonlóan, a márc. 2.-i összejövetelünkön a Pozsony-Ligetfalui tömeggyilkosságról szóló előadás összefoglalóját is készül a szolnoki internetes médiában megjelentetni. 

A Szász Béla tanár úr emléktáblájával kapcsolatos komoly adományok a családjától beérkeztek, a további gyűjtés a felhívásunk szerint folytatódik:

„Az adományokat elsősorban a Cséti Imre kezelésében levő Erste Bank 11991119-96929557-00000000 számú számlára várjuk. A számlaszámra adakozóktól a közlemény rovatban nevük megadása mellett e-mail címeiket is várjuk… „

Ezzel kapcsolatban ismét szorgalmaznom kell, hogy felhívásunk minél szélesebb körben elérhető legyen.

Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr ígérete szerint átnézi az elérhető gimnáziumi évkönyveket és kigyűjti azokból és megküldi az öregdiák szervezetünkre vonatkozó részeket, amiket az 50 éves évfordulónkra készülő megemlékezésben használhatunk fel.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


Szathmáry István iskolatársunk  jóvoltából a Szoljon.hu szolnoki internetes médiában a Szász Béla tanár úr emléktáblájával kapcsolatos cikk jelent meg:

Újabb jeles pedagógusnak állítanak emléket a karcagi Nagykun Református Gimnáziumban


KÖBK Meghívó 2023.03.02


 

Kedves Barátaim!

Cséti Imre titkárunk rengeteget fáradozott már azon, hogy a dr. Kiss Mihály - Kiss Lajos hagyaték Karcagra kerüljön.

(Melléklek dr. Kiss Mihályról egy tömör ismertetőt, amit 2016-ban a Karcagi Gimista Facebook lapra raktam fel.)

Imre jó kapcsolatot épített ki dr. Kiss Mihály tisztifőorvos menyével, ill. a műszaki területen dolgozó, és találmányokkal rendelkező Kiss Lajos feleségével.

A hagyaték karcagi elhelyezése volt eddig kérdéses.

Kapóra jött a febr. 2.-i rendezvényünk, ahol Nagy Emese etnográfus és Gánóczy Ferenc középiskolai tanár révén bemutatkozott a karcagi Gazdaház.

Ennek alapján többek az ottani elhelyezést javasolják, amit én is jó ötletnek tartok, hiszen így a hagyaték méltó helyre, az ottani kutató munka és rendezvényeik kapcsán az érdeklődés középpontjába kerülne.

Nagy Emese is örülne ennek a megoldásnak, és egy kutatási célú szobát, ahol a hagyaték helyet kapna, dr. Kiss Mihályról neveznének el.

Ilyen értelemben beszéltem Kiss Lajos özvegy feleségével, Marika nénivel. Reméljük ő is támogatja ezt a megoldást.

Szász Béla tanár úr emléktáblájára köszönettel megkaptuk a család, dr. Szász Anna és dr. Laczi Ferenc nagy összegű, valamint Valnerné Zsuzsa  bőkezű támogatását.

Életrajzát is megküldték a megfelelő javítással Olajos Istvánnak (Polgár) is, hogy a tanítványitól származó, beleillő bővítéssel szerkessze meg a Pedagógus Arcképcsarnokban való megjelenítésre. Aki hálás diákjai közül még kiegészítéssel kíván élni, azt kérjük, az  „április 30.-i lapzárta” előtt juttassa el azt Olajos Istvánhoz (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), hogy ő a záros határidő miatt mielőbb végső formába önthesse.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Kedves Barátaink!

Mellékelem a Szász Béla tanár úr emléktáblája támogatására való felhívásunkat, valamint a családtól kapott életrajzát:

Kérjük felhívásunk minél szélesebb körben való terjesztését. 

Cséti Imre titkárunkon keresztül Szász Béla tanár úr családjától bőkezű ajánlatot kaptunk, így nyugodtan belekezdhetünk az általuk is szorgalmazott idei megvalósításhoz.

Szepesi Tibor polgármester úrtól előzetes telefoni megbeszélésünk alapján várjuk, hogy felhívásunk kapjon helyet a Karcagi Hírmondóban.

Tóth Barna igazgató urat kérjük, hogy honlapjukon is szerepeltessék.

Ezzel összhangban Király Csaba gazdaságisunk végzi az általa vállalt telefonos mozgósítást. Az adományok bankszámlára gyűjtését  szokásosan Cséti Imre titkárunk végzi.

Továbbá felkérjük Györfi Sándor szobrászművészt az emléktábla megalkotására, akivel már beszéltem erről.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Zsidai Emil emlékei a karcagi gimnáziumról 

Tisztelt KÖBK tagsága és leendő tagjai!

A honlapunk Életutak oldalára felkerült emlékezés megírására én kértem fel Zsidai Emil nyugdíjas középiskola igazgató urat, akinek elmondtam, hogy életem legjobb tanárának őt tartottam. Ha nem csak elsős koromban tanít, hanem végig a négy évet (gimnáziumunkban), akkor én nem gépészmérnök, hanem vegyészmérnök lettem volna. Matematikára építette a kémiát – minden nagyon logikusan épült fel. Gratulálok (és köszönöm)!

Köszönet neki, és a 89 évéhez még kívánok 11 évet, hogy töltse egészséggel boldogságban (családjával)!

Örülnék, ha az idei évfolyam találkozónkon (2023 szeptemberben) ő is köztünk lenne!

Cséti Imre, a KÖBK titkára


 

Előre tekintve

Tóth Barna igazgató úrtól köszönettel megkaptuk az általunk kezdeményezett és finanszírozandó pályázatok mellékelt kiírását:

Egészséges életmód - 2023

A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének pályázata a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulói számára

Népi értékek - 2023

A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének pályázata a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulói számára

A B. Major család jóvoltából, a maradék pénzünk kimerülése után is folytatódhat a hagyományos B. Major emlékdíjak kiosztása.

Az előző szezonok programjaiba igyekeztem közérdeklődésre számot tartó színvonalas előadásokat szervezni. Az előttünk álló időszakra inkább karcagi vonatkozású előadókra gondolok, remélve, hogy tagságunk körében nagyobb vonzerőt jelenthetnek. 

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Kedves Barátaink!

Hajtsunk fejet eltávozott iskolatársunk tiszteletére!

Kónya László 1923. december 11-én született Debrecenben és 2023. január 9-én hunyt el.

A Karcagi Gimnázium diákja volt, és ameddig egészsége engedte, részt vett az Öregdiákok Baráti Köre rendezvényein.

Kónya László gyászjelentése

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

XX. századi parasztsors 

Szathmáry István újságíró iskolatársunk jóvoltából kitűnő beszámoló jelent meg az Új Néplap, Szoljon.hu - Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportálon a február 2.-i összejövetelünkről ill. annak témájáról:

Másfél évszázadról mesél az ódon karcagi épület

Nagy Emese etnográfus és Gánóczy Ferenc középiskolai tanár mesélt az érdeklődőknek.

Nagy Emese, Gánóczy Ferenc: XX. századi parasztsors egy karcagi gazdaház történetén keresztül - KÖBK, 2023. február 2.


 

Mikus István gyászjelentése

 

A Kossuth díjkas Csikos Sándor megemlékezése Mikus Istvánról:

 

Barátaim! Mikus Pista általános iskolás korunk óta barátom volt. Nyaranta Kunmadarason voltam keresztapáméknál, sokat játszottunk.

 

Egy éjszaka megjelentek náluk az ávósók. Ami egy lepedőbe fért, annyit vihettek magukkal.

 

Hortobágyon, Lenin tanyán juhhodályban töltöttek három évet, 1953-ban Nagy Imre feloszlatta ezeket a táborokat, így kerültek Karcagra.

 

Erről persze nem volt ildomos beszélni, csak 1989 után írták meg a történetüket.

 

Drámai életút. Nem panaszkodtak, nem szidalmaztak senkit, viselték sorsukat.

Édesapja Ludovikás tiszt volt, azt hiszem őrnagy volt. ’950-ben már fuvarozott a madarasi reptér építkezésén. Az se tetszett a kommunistáknak, Rákosiéknak.

 

Megrendített a halála. Szerettem a szüleit is nagyon.

Nyugodjanak békében!!

 

Csikos Sándor

 


 

KÖBK Meghívó 2023.02.02

 


 

Sajnos ismét gyászunk van, hosszas, súlyos betegségét követően december 30.-án elhunyt Mikus István.

Ő 2009-2014 között elnöke volt a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének.

Temetése Kunmadarason lesz a családi sírboltban, még nem rögzített január végi időpontban.

Öccse ígérete szerint kapunk gyászjelentést, amit majd közzé teszünk.


 

In memoriam Dr. Pintér Sándor

1934 - 2022

Szepesi Tibor polgármester úr búcsúbeszéde prof. Dr. Pintér Sándor temetésén (megjelent a Karcagi Hírmondó 2023. jan. 27.-i számában).


 

Kedves Barátaink!

Lassan gondolkodhatunk a jövő szezon programján is.

Talán az előző években túlzásba vittem a neves tudósok (akadémikus, professzor) szerepeltetését. A személyes vonatkozások okán viszont megfontolandó lehet több karcagi vonatkozású téma beállítása is.

Nekem van az említetten túl is elképzelésem, de a közös bölcsesség keretében várom a Ti ötleteiteket is.

Továbbra is számítunk az 50 éves szervezetünk múltjához kötődő dolgokra  (elbeszélés, dokumentum, fotó formájában)!

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Kedves Barátaink!

Újév napján rádöbbentem, hogy jeles évszámhoz értünk a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre tekintetében. Mert baráti körünk hivatalos újra indítására 1973-ban került sor, tehát megértük a tekintélyes 50 évet, amit méltó módon szeretnénk megünnepelni!

Úgy gondoltam, hogy a hagyományos októberi karcagi összejövetelünkön a szokásos beszámolók mellett emlékeznénk meg erről. De persze tervezzük propagálását a rendelkezésünkre álló médiákon, és az internetes lehetőségen keresztül is. Remélve, hogy mint minden kivételes alkalom (pl. emléktábla állítás), így ez is vonzerőt jelenthet vészesen apadó mozgalmunk számára.

Készülő visszaemlékezésünknek az a szűk keresztmetszete, hogy ebben az alapítókra sajnos már nem számíthatunk, és az akkori tagokból is nagyon keveset tudunk megszólítani. Utóbbiakat én próbálom telefonon megkeresni és megkérni, hogy segítsenek nekünk összeállítani egy hiteles anyagot. A téma felvetésének hatására megkaptam elnök elődömtől két súlyos dossziét, ami esetleg tartalmaz kapaszkodót.

Mindemellett azt várjuk Tőletek is, hogy legyetek segítségünkre a régi emlékek felidézésével (elbeszélés, dokumentum, fotó) egy szívet melengető ünnepi alkalom létrehozásához.

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Az impexek kora

Januári összejövetelünkön, a csere folytán Olajos István tanár volt a vendégünk. 

Beszámolt kiterjedt családfájáról, hiszen még egy-két részvevőnk is rokoni kapcsolatban állhat vele. Gimnáziumunkban érettségizett, majd a KLTE mat.-fiz. szakán végzett. Aztán bemutatta  a Polgáron folytatott gazdag, szerteágazó tanári tevékenységét. És megemlítette a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület gondozásában megjelenő Pedagógusok Arcképcsarnoka című sorozat elősegítésében végzett aktivitását. 

Olajos István, KÖBK 2023. Január 4.


 

 

Kedves Barátaink!

Új esztendő köszöntött ránk. De a múltból, annak értékes hagyományiból merítve vághatunk csak neki nyugodtan, biztonsággal.

Egy nemes tradíciót képvisel a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre eddigi tevékenysége is.

Persze nekünk is előre kell tekinteni, felmérni a folytatás lehetőségeit, különösen indokolt ez a tisztújítás évében. Sajnos egyesek, akiktől e hagyomány továbbvitelét várhattuk volna, már évekkel ezelőtt lemondtak rólunk. Jelen vezetőségünk viszont, odaadással szolgálva ügyünket, több-kevesebb sikerrel még mindig életben próbálja tartani mozgalmunkat.

Persze mindig, most pedig különösen felvetődik az a kérdés, hogyan csinálhatnánk jobban, vonzóbban, hogy nálunk fiatalabbak is szívesen bekapcsolódjanak. Ehhez várunk ötleteket, de leginkább tevékeny részvételt.

És ne feledkezzetek meg a közeli, 2023. jan. 5.-i alkalmunkról sem, amire szeretettel várunk Benneteket.

A mellékelt képpel is azt kívánjuk, hogy adjon Isten Mindnyájatoknak Békés, Boldog Új Esztendőt!

Szívélyes üdvözlettel:

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

Elhunyt Prof. Dr. Pintér Sándor gyermekorvos, egyetemi tanár

Ahogyan Rákóczi Ferenc Nagyfejedelem elhunytakor hűséges embere Mikes Kelemen írta: Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel.

Hasonló vesztességet érezhetnek családtagjai, páciensei, az általa megmentett koraszülöttek és hozzátartozóik, Prof. Dr. Pintér Sándor gyermekgyógyász tegnap reggeli eltávoztával.

Mi a Karcagi Öregdiákok  Baráti Köre tagsága is fejet hajtunk egykori kiváló karcagi diák tagtársunkat gyászolva, távolról így adva meg az őt megillető végtisztességet. Szeretteinek őszinte együttérzésünket tolmácsoljuk, és az örök életbe vetett hittel kívánunk vigasztalódást. 

Prof. Dr. Pintér Sándor gyászjelentése

Prof. Dr. Pintér Sándor a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre aktív tagja volt, rendre részt vett a hagyományos karcagi találkozóinkon. Több alkalommal szerepelt fővárosi összejöveteleinken is, tartott előadást a koraszülöttek mentésében végzett több évtizedes tevékenységéről.

1952-ben érettségizett gimnáziumunkban, olyan közismert osztálytársai voltak, mint Katona Mihály karcagi gimnáziumi tanár-igazgató, Szücs István komlói geológus, sikeres vállalatvezető.

Debrecenben végzett az orvosin, Karcagon indul, majd Szolnokon folytatja a gyermekgyógyászatot.

Utána a szegedi egyetemi klinika gyermekgyógyászatára hívják aspirantúrára, ekkor kezdi külföldi tanulmányutakkal a tudományos pályáját. Visszahívták Szolnokra a gyermekgyógyászat vezetésére, majd Szegedre már tanszék vezetőnek, és hamarosan professzornak.

1999-ben alapította meg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatot, amely évente ezernél is több koraszülött, újszülött baba életét menti meg.

Méltán díszpolgára Karcagnak, Szolnoknak és Szegednek. 


 

Az impexek kora

December 1.-i összejövetelünkön Borvendég Zsuzsanna történész (jogi végzettséggel is) volt a vendégünk. „Magyarország kifosztása az impexek révén.” című előadásában eddig nem igazán publikus dolgokat tárt fel. Szólt arról, hogy a budapesti 1919-es puccs nyugatra és a SZU-ba menekült képviselői szolgálják ki a világuralmi célt szolgáló kommintern hálózatát, akik próbálják megnyerni a nyugati értelmiséget is.

E közben a SZU modernizálásába több mint 40 amerikai pénzember (pl. Hammer család) kapcsolódik be, míg Sztálin véget nem vet ennek. De a II. vh. utáni vasfüggöny átjárhatóságát is igyekszenek biztosítani, elsősorban az említett balos „magyar maffia” révén. Így alapít pl. Bródy István 1947-ben a német trizóniában kereskedelmi kapcsolatot a náci megszállás volt magyarországi képviselőivel (nyilván a keleti és nyugati titkosszolgálatok tudtával).

A hasonló, kezdetben kizárólagos állami monopóliumot képviselő kereskedelmi cégeknek a kereskedelmen túl hírszerzői, esetenként pedig diplomáciai feladataik is vannak. Közvetítő kereskedelmi kapcsolataikkal (pl. magyar veszteséggel nyugati cégek között is) az az elsődleges céljuk, hogy a nyugati kommunista mozgalmak, és a szimpatizáns értelmiségiek anyagi támogatását biztosítsák. Viszont 1972-től ezek külföldi leányvállalatokat is alapíthattak, amire már a magyar államnak nem maradt befolyása. Ezek révén már saját zsebre is dolgoznak, pl. Russay István (2,5 milliárd Ft.), aki a Mineralimpexen keresztül iráni olajat közvetít az USA-ba. Ezek a monopol helyzetet élvező kereskedelmi cégek kb. 100 milliárd forintot szivattyúztak ki hazánk gazdaságából.

Bővebb információ található pl. „Az impexek kora” c. könyvében.

KÖBK 2022. December 1.KÖBK 2022. December 1.

 


 

Új helyünk az MTA Irodaházában található!

Címe: 1051, Budapest, Nádor u. 7.

Egy célszerű  megközelítés a 2-es villamostól az alábbi ábrán látható.

Posztós Imre öregdiáktársunk vállalja, hogy a 70-949-5152 mobilján eligazítással szolgál az eltévedteknek, vagy esetlegesen az elkésőknek.

 

Előadásaink helyszíne

(nagyításhoz kattints a képre)

Előadásaink helyszíne

 


 

Gabriel László - A Megyeri híd

2022. November

Szebbnél-szebb Duna-hídjainkból Gabriel László a Megyeri híd konstrukcióját mutatta be, aki korábban annak felügyelőjeként a hídmestere volt.

Az M0 részét képező gigantikus műtárgy: közel 2 km. hosszú és tulajdonképpen 5 hidszakaszból, és ezen belül 9 szerkezeti elemből áll. Pilonjainak magassága 100m, ami az Erzsébet híd pilonjainak közel háromszorosa. A teljes hídhoz 12.700 tonna acélszerkezetet használtak fel, az Eifel toronyhoz „csak” 10 ezer tonnát. A teljes hídhoz 120.000 m3 beton fogyott el, ebből kb. 3 Westendet lehetne építeni. A pilonok közötti távolság 300m, az Országház a 268 m-es szélességével kényelmesen elférne a pilonok között.

Legfőbb része a Nagy Dunaág-híd: harmadik generációs, ferdekábeles, háromnyílású híd, hossza 591 m, támaszközök 144+300+144m, az összesen 88 db ferdekábel legyező szerű elrendezésben, két síkban 12m-enként kötnek be, pálya szélessége 12,75m. Az „A” alakú pilonok feszített vasbeton szerkezetek, 4x4 m-es szekrényes keresztmetszettel, nyílásuk a befogásnál 51m. Az északi lábakban lépcső, a déliekben pedig lift van.

A legalább 100 évre tervezett híd még tinédzser korban van, de a hídmester szemrevételezésévelel észlelt apró hibáit javítják. Az M0 nyugati folytatásával megnövekedett terhelés vár rá, de lehetséges a 2X2 sávról 2X3 sávosra bővítése.

Az ötletet, hogy a témát programunkba illesszem, az a videó adta, amire feleségem hívta fel figyelmemet:

Helyi Érték - A Megyeri híd, ahogy még soha nem láthattuk

 Az előadás mellett megtekintésre körbeadtam a Pedagógus Arcképcsarnok ide kiadványát, amiben karcagiként B. Major László mellett Baja Sándor és Polner Tibor is szerepel. Sőt a KLTE-n matematikát tanult iskolatársaink Dr. Tamássy Lajos analízis tanárunkat is megtalálják. A több éves sorozatban eddig szerepeltetett tanárainkon túl többen is méltók lennének az itteni megemlékezésre is, bátorítanálak Titeket, hogy kapcsolódjatok be a következő kötetek ezirányú gazdagításába.

Összességében azt hiszem elég jól sikerült rendezvényünk, a távolmaradtak sajnálhatják, hogy nem vettek részt, de reméljük dec.1.-én velük is találkozhatunk!

Bihari László, a KÖBK elnöke 

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. NovemberGabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November

Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November
Gabriel László - A Megyeri híd, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2022. November


  

2018.10.06. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ, KARCAG

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hagyományosan minden év októbere első szombatján tartja szezonindító karcagi összejövetelét. Erre ez évben okt. 1-én került sor, aminek keretében a Nagykun Református Gimnázium fogadta a tisztes létszámmal képviselt öregdiákjait.  (Az elmúlt  napokban Facebookon talált fotók a fenti képre kattintva tekinthetők meg, és ezeken túl továbbiakat is remélünk és várunk, hogy azokat itt is megosztahassunk mindenkivel!)

Tóth Barna igazgató úr diaképes bemutatóval ismertette iskolánk aktuális eredményeit.

A KÖBK elnökeként prezentációval számoltam be az öregdiákok előző szezonban történt aktivitásáról és a következő szezonunk programjáról, ami itt pdf formában érhető el a távolmaradottaknak is.

Tevékenységükkel láthatóan messzemenően eleget teszünk az alapokmányukban lefektetett alábbi célkitűzéseiknek:

 • az Alma Mater értékmegőrző hagyományainak ápolása,
 • a Gimnázium múltjában érdemeket szerzett tanáraik emlékének kegyeletes megőrzése,
 • a kiváló eredményt elért tanulók támogatása,
 • közérdeklődésre számot tartó előadások tartása.

E célokat szolgálják a tanulóknak kiírt és pénzügyileg támogatott pályázatok, valamint a megvalósult és tervezett előadások.

De legkézzelfoghatóbban a Szepesváry Gábor Pro Urbe és Fair Play díjas testnevelő és kosárlabdaedző emléktáblája, ami Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása. Az ünnepélyes formában megvalósult emléktábla állításon a méltatást Olajos István tanár iskolatársunk tartotta. Sajnos szemüvege hiányában a laudációt nehezen követhettük, ezért az alábbi hivatkozásban olvasható:

Olajos István megemlélezése Szepesváry Gáborról

Ezt követően megkoszorúztuk az új emléktáblán túl B. Major Lászlóét, az 56-os emlékművet és az un. pipás diák tábláját.

Nagy örömünkre megtisztelte ünnepi alkalmunkat Szepesi Tibor polgármester úr is, akinek a  Facebookon megjelent, számunkra elismerő véleményéből idézek: 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre egy összetartó, lelkes, építő közösség, öröm számomra találkozni a tagjaival és részt venni a rendezvényeiken!

 

Bihari László, a KÖBK elnöke 


 

Kedves Barátaink!

A Karcag Hírmondó 2021. okt. 15.-i számában a következő cikk jelent meg karcagi összejövetelünkről Harsányi Lajos jóvoltából:

Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, karcagi találkozó, 2021. október 2.

 


 

Kedves Barátaink!

Szathmáry István diáktársunk jóvoltából az alábbi frappáns cikk jelent meg rólunk a szolnoki újságban:

Szathmáry István, https://www.szoljon.hu/


 

Felhívás

mellékelt felhívással indítjuk a Szepesváry Gábor emléktáblájának létrehozását és az arra való gyűjtést. 


 

Dr. Varga József

A KÖBK szeptember 9-i összejövetelén „A nyelvi tagozattól a nukleáris medicináig” címmel Dr. Varga József docens tartott előadást, ami a járvány miatt áprilisról szenvedett halasztást.

Előadónk a Debreceni Egyetem Orvosi Egészségtudományi Centruma Nukleáris Medicina Intézet igazgatója és a Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság elnöke volt. Fő szakterülete a nukleáris medicinán belül elsősorban az izotópos nyomjelzés (SPECT), a pozitron emissziós tomográfia (PET), valamint a képalkotó diagnosztikai eljárások fejlesztése.

Bevezetőként megemlékezett édesapjáról, Varga József (1917-1991) kiváló nyelvtanárról, aki évtizedekig volt gimnáziumunk tanári karának oszlopos tagja, közel három évtizeden át, előbb igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként dolgozott. Az előadás címéből fakadóan szóba került az Olajos István matematika-fizika szakos tanár által a gimnáziumunkban kialakított nyelvi labor is.

Megemlítette, hogy a matematikai versenyeken elért eredményei alapján matematikusnak várták, de a gyakorlati dolgok iránti érdeklődése miatt matematika-fizika szakra ment, és már egyetemi évei alatt bekapcsolódott a kutatásba, ami aztán meghatározta későbbi pályáját.

Előadásában megemlítette a nukleáris sugárzás felfedezőit, valamint a Nobel-díjas Hevesy Györgyöt, az izotópos nyomjelzés úttörőjét, kinek módszere az orvostudományon túl is igen széles technikai alkalmazást nyert.

Bemutatta a különböző képalkotó diagnosztikai módszerek funkcióját, valamint e módszerek egymást kiegészítő szerepét. Amíg a CT és MR csak strukturális képet ad, addig a SPECT és a PET fontos hozadéka, hogy az adott szervezet működésre vonatkozó ismeretet is szolgáltat. A CT és MR módszerekhez viszonyítva a  SPECT és PET további jelentős előnye, hogy a vizsgálat során az emberi szervezetbe kerülő jelzőanyag koncentrációjának a mértéke sok (4-9) nagyságrenddel kisebb.

A színvonalas előadás több érdeklődőt érdemelt volna.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021.09.09, Dr. Varga József docens előadása: „A nyelvi tagozattól a nukleáris medicináig”Vadász IstvánTegnap eltávozott közülünk Baráti Körünk hűséges, nagyra becsült tagja, Vadász István, aki hosszú ideig kezelte pénzügyeinket.

Osztozunk gyászukban. A feltámadás reményében kívánunk vigasztalódást szeretteinek és tisztelőinek.

Gyászjelentés: Elment a családból a sarokkő

Elment a családból a sarokkő.

A sarokkő nem hangos, nincs útban,

a sarokkő nem éles, nem bánt senkit.

A sarokkő van. Pont ott, ahol szükség van rá.

A sarokkő tartja az épületet.

A sarokkő nélkül széthullik a család.

 


 

Beszámoló-Program

Itt olvasható a beszámoló a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2020/2021 évéről, valamint a 2021/2022 évi programja:

2021-2022_Beszamolo-Program.pptx  


 

Kedves Barátaink!

Módosított programunknak megfelelően, tegnap (aug. 5.) a létrehozó Dr. Kutor László docens úr vezetésével alkalmunk volt megtekinteni az Óbudai Egyetemen az információ technológiai kiállítást.

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

A kb. 2000 műtárgy 4 szekcióra tagolva került elhelyezésre: 1. számoló eszközök; 2.adattárolók; 3.elektronika; 4.kommunikáció. Az összesen 40 vitrinből minden szekciót 10-10 képvisel.  A szekciókon belüli sorrend mutatja az adott terület fejlődését a kezdetektől napjainkig.

A docens úrtól megkaptam a látogatásunkról általa készített mellékelt fotót, az én mobilommal készített kevésbé sikerültet is közlöm.

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

Óbudai Egyetem, információ technológiai kiállítás, Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2021. aug. 5.

 Ezen túl megküldött két ide vonatkozó hivatkozást is:

"Az információ-technológia dinoszauruszainak tanulságai" (Tedx Danubia 2014)

"Erre a kiállításra biztos elvinném a tableten lógó gyerekemet"

És a következő kedves értékelést adta látogatásunkról: „ Öröm volt Önökkel beszélgetni.”

Maga az egyetem is látványos (az építését megelőző régészeti feltárásból még római szarkofág is látható). Nyitvatartása idején a nyilvános kiállítás egyébként is megtekinthető, mi is készülünk unokáinknak megmutatni.

A témához kiegészítésül itt olvasható Dr. Kutor László docens úrral Vass István Zoltán által készített riport.

Szívélyes Üdvözlettel:
Bihari László, a KÖBK elnöke

 


 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének júl. 8.-i vendége dr. Tózsa István professzor volt, aki geográfusként eredetileg műhold felvételek digitális elemzésével, környezeti információs rendszerekkel, és térinformatikával foglalkozott. De vesszőparipája lett a magyarságtudat, amiről több egyetemen is tanít.

Előadásában (Magyarság tudatunk) ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a bennünket érő rengeteg információ memóriánkban rögzülésében lényeges szerepe van az ahhoz fűződő érzelmi kötődésnek és aktivitásnak. És a motivációban szintén fontos momentum a nemzettudat. Így annak az innovációra is pozitív hatása van.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás

   


 

A 2020/21. évi pályázataink eredménye

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hozzájárulása a diákok jutalmazásához.pdf

Örömünkre szolgálhat, hogy kezdeményezéseinkkel-hozzájárulásainkkal, és iskolánk példás együttműködésével, ilyen nemes célokat támogathatunk.

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának szervezetünkhöz és részeseivé válnának ezen törekvéseinknek. Az érdeklődők jelentkezését a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre várjuk.

A legjobbak listája

A B. Major emlékdíj díjazottjai

Gulybán Dániel 11. C

Sziporka Országos Matematika Verseny 5. hely

Református Iskolák Országos Matematika versenye 12. hely

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 11. hely

Kecskés Redmond 9. C

Curie Matematika Emlékverseny területi 16. hely

Református Iskolák Országos Matematika versenye 6. hely

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei 5. hely

 

1956-os történelmi pályázat

Csontos Gergő 10. C

pályamunkája: 1956 Karcagon

 

Csokonai pályázat I. hely

Kovács Zoltán 9. C

pályamunkája: Csokonai Vitéz Mihály legátusi útjai és kapcsolatai a Nagykunsággal

 

Videópályázat

Csontos Gergő 10.C - I. hely

pályamunkája: Alma materünk, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium, 2021.

 

Gratulálunk valamennyi kitüntetett diáknak, valamint előkészítő tanáraiknak, és a vakációra jó pihenést kívánok nekik.
Bihari László, a KÖBK elnöke

 

geográfus professzor

2021.06.10-i összejövetelünkön Szarka László Csaba geofizikus-mérnök, a földtudomány doktora, az MTA rendes tagja tartott tudományos áttekintést "A FÖLD ÉGHAJLATÁNAK MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE - És még sok minden más a klímaváltozásról…" címmel.

Az előadás anyaga itt is elérhető. 


 

Kedves Barátaink!

 Az oltottság előrehaladásával megnyílt a lehetőségünk programunk folytatására.

Az alábbi meghívó szerint az aktuális klíma témában színvonalas előadásra számíthatunk.

Szeretettel invitálunk a részvételre mindenkit.

 

A beléptetéshez várjuk jelentkezéseteket.

 

Szívélyes üdvözlettel: Bihari László, a KÖBK elnöke


Kedves Barátaink!

Iskolánk tanulói számára három új pályázatot hirdettünk meg. Tóth Barna igazgató úrtól megkaptuk a tervezett pályázataink szép formába öntött kiírását, amit hálásan köszönünk:

De tovább él a B Major László tanár úr emléktáblájánál keletkezett maradékpénznek a matematikában kiemelkedően teljesítő tanulók jutalmazására fordítása is. Ez 2013 óta már hagyománnyá vált, és az alábbi hivatkozásban számolok be az eddig jutalmazottakról, emléklapjaikat és jutalmaikat is bemutatva:

BML emléktábla maradékpénz felhasználása

Bihari László, a KÖBK elnöke


 

A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár Novemberi összejövetelünkön Kovács Pál államtitkár úr, aki a paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felel, értékes-lelkes, információban bővelkedő előadásában az atomenergia fontosságáról  és a Paks II. projektről tájékoztatott bennünket.

Paks II. szerepe a villamosenergia-rendszerben címmel tartott prezentációja a mellékelt dokumentumban olvasható: Karcagi_öregdiákok_előadás_Kovács Pál

Az érdeklődők további híreket, információkat a www.paks2.hu oldalon találnak.  


 

Beszámoló-Program

Itt látható a beszámoló a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2019/2020 évéről, valamint a 2020/2021 évi programja:

2020-2021_Beszamolo-Program.pptx 


 

Meghívó és program a 2020/2021 tanévre

2020. október első szombatján, 3-án lesz a szokásos karcagi találkozónk és a tisztújító közgyűlés, 11 órai kezdettel Gimnáziumunkban.

Kapcsolódó dokumentumaink:

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja a 2020/2021 tanévre, és az előző, 2019/20 évi programunk megvalósulása itt olvasható.


 

Elhunyt Kopasz Árpád (1948-2020) ny. rendőr dandártábornok, miniszteri díjas rendőrségi főtanácsos, a Szent László Szarvasgomba Lovagrend lovagja.

Gyászjelentés

 


 

B. Major László Emlékdíj

2020-ban az alábbi nyolc, matematikában tehetséges tanuló vehette át osztályfőnökétől a B. Major László Emlékdíjat:

 • Kovács Márton és Rigó Zoltán, 9. C osztály
 • Gulybán Dániel, Papp Levente és Szabó Éva Mária, 10. C osztály
 • Dúzs Enikő Annamária, Ferenczi József és Józsa Szabolcs, 11. C osztály

 

MEGBECSÜLÉSRE MÉLTÓ HELYTÁLLÁS ÉS GYŐZELEM AZ ESSZÉÍRÓ PÁLYÁZATON!

Cséti Máté, iskolánk 11. B osztályos diákja eddig is közismert volt tanárai és osztálytársai előtt a modern történelem iránti rajongásáról. Máté, aki korábban több alkalommal is bizonyította kreatív és energikus hozzáállását a tanulmányi- és sportélet terén, a rá jellemző elkötelezettséggel vetette bele magát „Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlás” című esszépályázat teljesítésébe. A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre által még 2020. januárjában kiírt pályázatra diákunk a távoktatási munkarend ideje alatt országos és regionális levéltári adatbázisok, források, szakcikkek feldolgozásával, terjedelmére nézve jelentős, 10 oldalas, közel 13 ezer karakteres írásművet nyújtott be több hetes intenzív munka gyümölcseként a 2020. május végi határidőre.

Máté „Kivonatok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi kötődéseiből” című írásműve több szempontból is figyelemre méltó tartalommal bír. Diákunk egyrészt a digitalizációs technológiai fejlődés révén egészen új, eddig feldolgozatlan sajtó-levéltári forrásokat is feltárt. Másrészt a dolgozat értékét növeli, hogy lassan 15 éve jelent meg az utolsó, Karcag 1956-os történetéhez köthető tudományos feldolgozás, de a város ’56-os múltismeretének írott munkái zömében 20 évnél is régebbi írások, így diákunk a digitalizációs fejlődés révén online kereshetővé vált levéltári anyagok terén végzett kutatásával hozzá tudott járulni ezek bővítéséhez. Osztályfőnöke és történelemtanára, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr tanácsára Máté Karcag város forradalom alatti múltjából a gimnázium és forradalom közötti kapcsolatra koncentrált, mely kapcsolódási pontok a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, e pályázat kiírói számára is emlékezetesek lehettek. Különösképp Filep István egykori gimnáziumi tanár szerepének feltárását, a Karcagi Híradó nevű, 10 számot megért forradalmi röplap szerkesztése miatti meghurcolásának részleteit sikerült a dolgozatban alaposan körbejárni.

Cséti Máté érett, megbecsülésre méltó mentalitását, példaértékű hozzáállását talán dolgozata utolsó sorai bizonyítják a legfényesebben:

Filep tanár úr sorsának feltárása szerintem számomra egy ablakot nyitott Karcag 1956-os múltjába, egy igazság és jogegyenlőség nélküli korba, de e képzeletbeli ablakból minden és mindenki nem látható. (…) Dolgozatommal tisztelegni kívánok egykori diáktársaim bátor fellépése, a forradalom ügye melletti elköteleződése mellett!

Máté írásművének elkészítéséhez, pályázati győzelméhez gratulálunk, jövőre esedékes emelt szintű történelem érettségijéhez, terveinek megvalósításához minden jót, Isten gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Pintér Zoltán Árpád

A dolgozat itt olvasható: Kivonatok az 1956-os forradalom és szabadságharc karcagi kötődéseiből

Pályázat - Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlásPályázat - Az 1956-os forradalom karcagi eseményei és az azt követő indokolatlan megtorlás


 

H A L A S Z T Á S

Kedves Diáktársaim!

A közelgő áprilisi összejövetelünkig nem valószínű, hogy a járványügyi helyzet lényegesen javulna, sőt félő, hogy addig inkább romlik.

Rendezvényeink alacsony létszáma miatt ezekre hatósági tilalom ugyan jelenleg nincsen érvényben.

De nem is elsősorban az egymással való találkozás jelent veszélyt számunkra, hanem a tömegközlekedés során vagyunk kitéve leginkább a fertőzésnek, ami a mi korunkban köztudottan komoly kockázat.

Jobb, ha betartjuk a jótanácsot, és otthon maradva, nem tesszük ki magunkat értelmetlen veszedelemnek.

Ezért, mások aggodalmára is tekintettel, az ápr. 9.-ére tervezett előadást mind a résztvevők, mind az előadó vonatkozásában lemondom, egy alkalmasabb időpontra halasztva azt.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár


 

Darányi Mariann meteorológus, 2`020.márc.4 A kényszerűségből márc. 4.-ére, szerdára tett összejövetelünk vendége Darányi Mariann meteorológus volt, aki „Olyan, mint az időjárás” címmel tartott előadást.

Ennek keretében laikusnak is közérthetően betekintést nyertünk a rég kezdődött megfigyelések, a korszerűsödő adatgyűjtések (felszíni, magaslégköri, radar, műhold), a rendkívüli mennyiségű adattárolás (bonyolult térképek növekvő kapacitású számítógépeken), komplikált adatfeldolgozás (differenciálegyenletek), mindennapjaink szokásos előrejelzése, figyelmeztető jelzések az élet- és vagyonvédelem területeire.

A gazdagon illusztrált előadás itt is megtekinthető, de a téma iránt érdeklődők további, a meteorológia tudományát az élet mindennapjaival összekapcsoló írásával találkozhat az interneten a "Darányi Mariann, időjárás" keresési kulcsot megadva.

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre, 2020.03.04, Darányi Mariann meteorológus előadása: Olyan, mint az időjárás  


 

Kedves Diáktársaim!

Szervezési okok miatt  soron következő, márciusi összejövetelünk nem a szokásos csütörtöki napon, hanem 2020. márc. 4. szerda 14 órakor lesz.

A Magyar Építőművész Szövetség (MÉSZ) termének rendelkezésünkre állása miatt kellett módosítanunk, ahol az utóbbi hónapokban szívességből befogadnak minket.

A mellékelt meghívó szerint Darányi Mariann meteorológus előadásának címe: 

Olyan, mint az időjárás 


 

Programváltozás

Változik a márciusi és az áprilisi programunk is:

2020. márc. 4. szerda 14:00 óra Budapest Építész pince: Darányi Mariann meteorológus Olyan, mint az időjárás

2020. ápr. 9. csütörtök 15:00 óra Budapest Építész pince: Dr. Bihari László Ádám sebész A transzplantáció a medicina űrhajózása

2020. máj. 7. csütörtök Paks Atomerőmű: Kovács Pál államtitkár, a Paksi Atomerőmű üzemlátogatása. A jelentkezéseket Cséti Imre várja This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. E-mail címen vagy a 30-259-5126 mobilszámon. Jelentkezési határidő.: ápr. 25. szombat – max. létszám: 40 fő


 

Vendégünk: Orvos-Tóth NoémiFebruár 6.-i összejövetelünk vendége Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus volt. Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai c. nagysikerű könyvéről beszélt. 

A témával kapcsolatosan idézhetjük tőle:

„A legtöbb esetben döbbenten tapasztaljuk majd – amit a modern kutatások eredményei is igazolnak -, hogy felmenőink traumái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati törései még a halálukkal sem enyésznek el, hanem bennünk élnek tovább. Az egykori háborús üldöztetés a mi életünkben depresszió formájában jelentkezik, a kitelepítés traumája állandó bizalmatlanságban, az árván maradt dédmama kötődési vesztesége párkapcsolati kudarcokban, az öngyilkos nagypapa eltitkolt története pánikzavarban – hogy csak néhány lehetséges példát említsek.

Számomra ma már egyértelmű, hogy egyetlen ember sorsa sem érthető meg transzgenerációs szemlélet nélkül. Ha szeretnénk megszabadulni kínzó tüneteinktől, vagy megváltoztatni zavaró viselkedési és érzelmi mintáinkat, fel kell tárnunk családunk múltját. 

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjaiEz gyakran nem egyszerű feladat, mert sok titkot, kimondatlan feszültséget hurcolunk magunkkal, és adunk tovább generációról generációra. A tabutémák pedig megakadályozzák, hogy egészségesen és őszintén kapcsolódjunk egymáshoz és önmagunkhoz.

Ebben a könyvben szeretném végigvezetni az olvasót egy transzgenerációs önismereti úton, hogy saját életében tetten érhesse és helyrehozhassa a múltból megörökölt negatív érzelmi viszonyulásokat és viselkedési mintákat.”  

 Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai 


 

1956 KARCAGON - TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT

Kedves Diáktársaim!

Jó hete beszéltem Kisari Katalinnal, gimnáziumunk igazgatóhelyettesével, akivel hagyományosan jó kapcsolatunk alakult ki a B. Major tanárúr emléktáblája maradék pénze jutalmazásra fordításában.

Miután az új témában is analóg akciót gondoltunk, megkértem, hogy segítsen előmozdítani az 56-os emlékművünk kapcsán a maradék pénzünk tervezett felhasználását. (Ami köztudottan az alkotó, Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrász jóvoltából keletkezett.)

Valószínűleg ennek eredményeként hamarosan javaslatot kaptam Tóth Barna igazgató úrtól a pályázat formájára.

Gyors egyeztetést követően ez a mellékelt alakban kerül kiírásra.

Az átutalás Cséti Imre részéről hasonlóan történik majd, mint szokott a B. Major emléktábla maradék pénze esetén.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár 


 

Baráti Körünk 2020. jan. 9.-i összejövetelén Dr. Bartha Júlia néprajzkutató és turkológus, a szolnoki Damjanich János Múzeum nyugalmazott néprajzi osztályvezetője volt a vendégünk.

A turkológiának Karcagon komoly gyökere van, amit Németh Gyula és Mándoky Kongur István neve is fémjelez.

Júlia eddigi életműve is igen nagyon gazdag, kb. 150 tételben sorolják fel könyveit, cikkeit, szerkesztői munkáit.

Dr. Bartha Júlia előadása a Karcagi Öregdiákok találkozóján

Jelen előadásának címe: Keleti örökség a Kunság népi kultúrájában, amit a hallgatóság nagy érdeklődéssel figyelt.

Az előadás képekben gazdag anyaga itt is megtekinthető.

Dr. Bartha Júlia előadása a Karcagi Öregdiákok találkozóján
Programunk szerinti 2019. december 5.-i összejövetelünkön Dr. Wolf György fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézete Elméleti Osztályának vezetője tartott asztrofizikai előadást "A világegyetem kezdetei" címmel a világegyetem keletkezéséről, múltjáról, fejlődéséről, valamint jövőbeni kilátásairól. 

Az előadás kivonatát megkaptuk, és itt olvasható.

Az elvont témát a résztvevők pisszenés nélkül hallgatták végig, de azt követően sok kérdéssel ostromoltuk az előadót.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2019. dec. 5-i összejövetele

Jól sikerült rendezvényünkön örömmel tapasztalhattuk két fiatalabb személy tagként való csatlakozását is körünkhöz!

 A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2019. dec. 5-i összejövetele 


Cséti Imre meglátogatta az október 5-én a Gimnáziumunkban az 56-os forradalom miatt meghurcoltaknak állított emlékmű két olyan szereplőjét, akik sajnos az avatáson nem tudtak részt venni.

Demény Lajost, aki negyedikes gimnazistaként börtönbüntetést is szenvedett, az újszászi intézetben kereste fel:

Demény Lajos az újszászi intézetben

Majd második alkalommal Lajos osztálytársa, Lévai Sándor is csatlakozott Imréhez, és az emlékmű avatásán készült fotókat is vittek neki:

Demény Lajos és Lévai Sándor az újszászi intézetben

Vadon Tündét pedig, akit kicsaptak és a továbbtanulását megakadályozták, budapesti otthonában látogatta meg:

Vadon Tünde budapesti otthonában


A 2019/20-as programunk szerint, novemberi összejövetelünkön Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművész, a Képzőművészeti Főiskola docense volt a vendégünk. 

Ennek keretében, bemutatkozásaként levetítettük a róla készült videót

Ezt követően elmagyarázta azt a színes ablaküveg készítési technikát, amit több  templom színes ablakainak készítésénél is alkalmazott. 

Ezek közt is kiemelkedő a dunaújvárosi templom ablakainak, magyar történelmi személyeket is ábrázoló sorozata.

Végül, karcagi gyökereivel kapcsolatos beszélgetésre került sor, hiszen édesapja a gimnáziumunk matematika-fizika tanára volt a háborúban elestéig, édesanyja pedig tanítónőként tagjainkat is tanította, ő maga pedig a Pócs iskolában egy tanévig  Bihari László osztálytársa volt. De számos neves karcagi felmenővel, rokonnal (lelkész, polgármester, stb.) is rendelkezik.

  


 

Emléktábla avatás

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége régi adósságát kívánta törleszteni azzal, hogy az 1956-os forradalomban játszott szerepük miatt meghurcolt tanároknak és diáktársaknak emléket állít egykori iskolánkban. Szathmáry István riportja Bihari Lászlóval az előzményekről.

Az emlékmű Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész műtermében elkészült, majd október első szombatján, a szokásos karcagi találkozónk alkalmával tartott ünnepi közgyűlésünkön sor került a leleplezésére, melyen az öregdiákok mellett sok hozzátartozó is részt vett.

Itt olvasható Bihari László titkár bevezetője.

Cséti Imre emléktablója.

Az eseményről a Jász-Nagykun-Szolnok megye nyomtatott napilapja, az Új Néplap is beszámolt. Szathmáry István cikke a lap  internetes oldalán is olvasható.

Köszönjük Filep István fotóit az emlékmű avatásáról (a két oldal képeit külön-külön lehet végiglapozni).

Az emlékművet Gimnáziumunk is megkoszorúzta:

A Gimnázium diákjai megkoszorúzzák az 1956-os emléktáblát


Programváltozás!

Meghívó és a Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2019/2020-ra.


 

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre elnöke, Vadai Mihály Zsolt kezdeményezésére, Cséti Imre választmányi tagunk e-mailes körlevélben fordult a tagsághoz egy rendkívüli közgyűlés összehívása céljából.

A Baráti Kör elnökségének tagjai (Vadai Mihály Zsolt elnök, Király Csaba gazdasági vezető és Bihari László szervezőtitkár) ezzel összhangban és egyetértésben egybehívják a rendkívüli közgyűlést, hogy ennek témáival ne terheljük az októberi ünnepélyes emléktábla avatást.

Időpontja (mint a körlevélben): 2019. szeptember 5-én (csütörtökön) 14 óra

Helye (mint a körlevélben): Bp. VIII. ker. Ötpacsirta u.2. Építész Pince

Témái:

 1. A vezetőség (elnökség, FB és választmány) megválasztása
 2. Választmányi tagok reszortjának tisztázása (honlap, levelezés, jogi háttér, stb.)
 3. Alapszabály pontosítása
 4. Beszámoló az emléktábla állítás helyzetéről
 5. Más aktuális kérdések

Minden tagunk megjelenésére számítunk.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Arra az esetre, ha a közgyűlés a fenti időpontban nem lenne határozatképes, újabb közgyűlést hívunk össze, az eredeti közgyűlés napján 14:15 időpontra, a fenti helyszínre. Az újabb közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes.

Vadai Mihály Zsolt

elnök


 

Elhunyt L. Kiss János (1938 - 2019) agrármérnök, akit az 1956-os forradalom után kicsaptak a gimnáziumból, majd börtönbe zártak, de Ő nem adta fel, s bár küzdelmes élete során magasra jutott, Kiskunlacházán volt TSz elnök, majd vezérigazgató - sokat dolgozott és sok embernek segített - nagyon szerették, az emléktábla leleplezését már nem érhette meg.

Gyászjelentés, Börzsönyi János tiszteletes gyászbeszéde, nekrológ, szakmai önéletrajz.


 

2019. évi könyvjutalmak és emléklapok B. Major László tanár úr emlékére

Gimnáziumunk kiemelkedő teljesítményű diákjai tudásuk elismeréseként 2013 óta részesülnek jutalomkönyvekben és emléklapokban.

Kisari Katalin tanárnő, a matematikai munkaközösség vezetője, idén is eljuttatta hozzánk a matematikában jeleskedő diákok nevét és az általuk elért eredmények listáját.

Az idei díjazottak: Cséti Gabriella és Csontos György 11. C, Ferenczi József és Józsa Szabolcs 10. C, Szabó Éva Mária és Pető Zsolt 9. C osztályos tanulók, akik a 2018-2019. tanév során öregbítették Gimnáziumunk hírnevét. Ezúton is gratulálunk nekik!

 A jutalomkönyvek és emléklapok az alábbi képen tekinthetők meg:

B. Major emlék díjasok a 2018-2019-es tanévben 


 

Lakatos Miklós iskolatársunk „A magyar Duna- és tengerhajózás története” címmel, 2019. május 9-én tartott rendkívül érdekfeszítő és tanulságos előadása már itt, a holnapunkon is elolvasható. (Mivel a dokumentum mérete igen nagy, 48 MB, ezért a letöltéséhez nem kevés türelem kell, de megéri!)


 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja  2019/2020-ra.

Találkozóink időpontjai:

  · 2019. okt. 5. szombat, 11 óra.

  · 2019. nov. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. dec. 5. csütörtök 14 óra

  · 2020. jan. 9. csütörtök 14 óra

  · 2020. febr. 6. csütörtök 14 óra

  · 2020. márc. 5. csütörtök 14 óra

  · 2020. ápr. 9. csütörtök 14 óra

  · 2020. máj. 7. csütörtök 


Az  ARCHÍVUM  menüpont alatt megnyitható "Írások és könyvek" oldalon helyet kapott Dr. S. Kovács Ilona néprajzkutató érdekes és látványos, "A karcagi fedeles kun kapu" című, a magyar népművészet kevésbé ismert táji stílusát bemutató prezentációja. Ebben a kun kapu megjelenési változatait a Néprajzi Múzeum Rajzgyűjteményéből, Novák József Lajos rajztanár Karcagi kapukról készült rajzai alapján ismerhetjük meg. 


 

PROGRAMVÁLTOZÁS:

2019. május 9-én csütörtökön, 14 órakor, a Budapest Építész pincében Lakatos Miklós iskolatársunk tart előadást „A magyar Duna- és tengerhajózás története” címmel. 


 

2019.01.10. Öregdiák találkozó, Varga Mihály

Kedves egykori Iskolatársaim!

Az ismételt invitálásunk eredménnyel járt, és öregdiákságunk január 10-i összejövetelét megtisztelte jelenlétével és előadásával Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő.

Az öregdiákok elnökének, Vadai Mihály Zsoltnak a köszöntése után miniszterelnök-helyettes úr bevezetésként beszélt tanulmányairól, pályájáról, családjáról (ahol 4 gyermekével az óvodától az egyetemig érdekeltek), még jelenlegi olvasmányairól is.

Majd diagramokkal alátámasztott, "Összefoglaló az aktuális gazdasági eredményekről" című előadásában bemutatta azt a gyökeres fejlődést, ami a 2008-as csőd közeli helyzettől napjainkra elért eredményekig vezetett.

A bemutató után főleg mezőgazdasági jellegű kérdésekre válaszolt Varga Mihály, majd kötetlen, számos karcagi élményt és emléket felidéző beszélgetéssel folytatódott a találkozó.

Az összejövetel végén Bihari László titkár jelezte, hogy az 56-os forradalom miatt meghurcolt tanáraink-diáktársaink emléktáblájával kapcsolatos felhívásunk Pánti Ildikó képviselőasszony jóvoltából havi két alkalommal fog megjelenni a Karcagi Hírmondóban, és egyúttal mindenkit felkért ügyünk eszmei és anyagi támogatására.

Kár, hogy a kedvezőtlen téli útviszonyok miatt idősebb társainkból többen nem vállalkozhattak a részvételre.

Tisztelettel: Bihari László KÖBK titkár

Az eseményen készült fényképek

 


 

FELHÍVÁS

Kedves Iskolatársunk!

Iskolánk fenntartójának, Nt. Koncz Tibor esperes úrnak és igazgatójának, Tóth Barna igazgató úrnak a jóváhagyását elnyerve emléktáblát kívánunk állítani az 1956-os forradalomban játszott szerepükért meghurcolt tanárainknak és diáktársainknak. 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetőségének felhívása itt olvasható...


A 2018. nov. 8-i találkozónkon (meghívott előadónk távollétében) Bihari László prezentációjában (MAORT_Per.pptx, 40MB) Papp Simonról, Buda (Breuer) Ernőről és a magyar olajipar történetéről emlékezett meg. 

Előadásomat elhunyt sógorom, Farkas Zoltán emlékére szánom.

Neki is kijutott az üldöztetésből, gyerekként családjával internálták. Aztán az olajipar szerelmese lett, a MOIM-nál dolgozott. Az előadásomhoz felhasznált irodalmat jó részét tőle kaptam.

Ő biztosan színesebben mondaná el.

 

 

 

  


 

A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének 2018. október 6-án, Karcagon megtartott közgyűlésének dokumentumai: Elnökségi Tájékoztató, Felügyelő Bizottság jelentése, 2017. évi pénzforgalmi jelentés 


 

KEDVES GIMNÁZIUMI ISKOLATÁRSAINK!

A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hagyományosan október első szombatján megtartotta gimnáziumunkban közgyűlésként is szolgáló összejövetelét, melyet az iskolafenntartó nt. Koncz Tibor esperes úr is megtisztelt részvételével, és köszöntötte az egybegyűlteket.

Pánti Ildikó a polgármesterúr képviseletében szólt a város fejlődéséről. Kisari Katalin gimnáziumi igazgatóhelyettes prezentációval mutatta be egykori iskolánk működését... Ezeket az előadásokat a diákok által szavalat és éneklés keretezte.

Ezután került sor a tulajdonképpeni közgyűlésre, ahol elnökünk, Vadai Mihály Zsolt beszámolt éves tevékenységünkről. Ezt követően (ismét) a baráti kör titkárává választották Bihari Lászlót.

Iskolánk pogácsával és kávéval vendégelte meg a résztvevőket. Összejövetelünk végeztével a Kaiser étteremben fogyasztottuk el a szokásos birkapörköltöt.

NAGYON HIÁNYOZTATOK, LEGKÖZELEBB REMÉLJÜK NEM HAGYJÁTOK KI!

Daróczi Erzsike fotói a találkozóról.  

 


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2018/2019-re.

Találkozóink időpontjai:

  · 2018. okt. 6. szombat, 11 óra

  · 2018. nov. 8. csütörtök 14 óra

  · 2018. dec. 13. csütörtök 14 óra

  · 2019. jan. 10. csütörtök 14 óra

  · 2019. febr. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. márc. 7. csütörtök 14 óra

  · 2019. ápr. 11. csütörtök 14 óra 


 

2018. évi könyvjutalmak és emléklapok B Major László tanár úr emlékére

Immár hagyomány, hogy B Major László emléktáblájára Bihari László által gyűjtött, és Cséti Imre által őrzött pénz maradékát 2013 óta a matematikában jeleskedő diákok jutalmazására fordítjuk. Ebben legfőbb támaszunk Kisari Katalin tanárnő, a matematikai munkaközösség vezetője, aki a díjazottak kijelölése mellett részükre a jutalomkönyveket is beszerzi, és évről-évre gondoskodik az ehhez járó szép kiállítású emléklapokról is.

Az idei díjazottak: Kovács Tibor Benedek 11. C, Debreczeni László 11. C, Halasi Péter András 11. C, Csontos György 10. C, Cséti Gabriella 10. C, Ferenczi József 9. C és Dúzs Enikő Annamária 9. C osztályos tanulók. Hogy a díjat méltán érdemelték ki, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az elért eredményeik listája.

A jutalomkönyvek és emléklapok a csatolt képeken tekinthetők meg.

 

 További képek a Bihari László szerkesztette  Karcagi Gimi oldalon láthatóak.


 

Meghalt Szőllősi János, Karcag város Pro Urbe díjasa, a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének örökös elnöke (1929-2018). Gyászjelentés. A temetésen elhangzott búcsúztató beszédek hangfelvétele, és kiegészítve képekkel, sőt videóval (Cséti Imre és dr. Mile Sándor felvételeiből összeállította: Dévai Huba). Életútjáról írott személyes, 2012 áprilisi beszámolója a Gimnázium honlapján olvasható. Ennek zárószava:

„Vargabetűt” leíró életutam ’egyenesbe hozásához’, ennek akarásához, mellém szegődött néhány egyszerű, igaz ember, a szerencsecsillagom, a Családom. Törekedtem hasznossá lenni. Ennyire sikerült.

2012. április 11. Szőllősi János.


 

Kossuth díjat kapott Györfi Sándor szobrászművész. GRATULÁLUNK! (2007-ben megjelent albuma az "Archívum/Írások és könyvek" menüpontban látható)

Kitüntetést kapott Pánti Ildikó nyugalmazott igazgatónő.


Vass István Zoltán előadása 2018. február 6-án (1 óra),

     Mile Sándor fotói 


Domjánné Nagy Tünde tanárnő és Éliás János végzős diák előadásai (egy videó) iskolánk könyvtáráról.


Elhunyt Dr. Magyar Kálmán (1933-2017) orvosprofesszor. Életútja (1 óra 40 perces film), gyászjelentés, nekrológ.


Videó a 2017. október 7-i Öregdiák találkozóról. A felvételeket a Gimnázium készítette. 2017. október 7-i fotók


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre programja 2017/2018-ra


Kopasz Árpád jóvoltából megnézhetjük a Vizsolyi Biblia előkerült példányát


2017. május 11-én Bihari László tartott előadást a Reformációról (50 perc)


2017. április 6-án Kovács Miklós egyetemista tartott előadást "Tilalmas régen és ma: a paradicsom kapujában és a pokol tornácán" címmel (16 perc).


2017. március 9-i előadás "A magyar ízek titkairól" (Kopasz Árpád). Első rész (28 perc), második rész (1 óra 14 perc).


Oscar-díjas "Mindenki" című magyar kisfilm! Ide kattintva megnézhető.


 Gratulálunk Prof. Dr. Pintér Sándor Öregdiáknak! Nézzük meg a Szeged TV félórás filmjét!


Berta Márton művész-tanár úr előadása, és 75 éves korában készített TV-film


Elnökségi Tájékoztató az Öregdiákok Baráti Körének Civil Társasággá alakulásáról


Bihari László előadása Pávai Vajna Ferencről (2016. december 16.)

Az előadás alatt (Mile Sándor és Dévai Huba által) készített fotók


2016. október 1.: Öregdiák találkozó (Gimnázium fotói)


2016. október 1.: Öregdiák találkozó (1 óra 41 perc, Gimnázium felvétele)


   

Copyright © 2016. All Rights Reserved.