20305
Akár a szöveg elolvasása előtt, akár utána érdemes meghallgatni Kodály Zoltán: Jézus és a kufárok csodálatos kórusművét!
 
A Karcagi Református Nagykun Gimnázium énekkarába 1947-ben ("kis elsősként") kerültem be, Czövek Lajos ének- és zenetanár válogatása alapján. Ez a tanév 1948-ban, az államosítás következtében már úgy végződött, hogy bizonyítványukba a "Karcagi Református Nagykun Gimnázium Általános Iskolája" bélyegző került be. Az egy tanévnyi idő alatt mind osztályfőnökünkként, mind az énekkar megalapítójaként és vezetőjeként igyekezett jó irányba mozdítani a gondjaira bízott gyerekeket. (Czövek Tanár Úr életrajzát a temetésén igehirdetésként elhangzottak tartalmazzák.)
 
A Karcagi Gábor Áron Gimnáziumba 1951 őszén kerültem be másodszor elsősként. A Gimnáziumnak ekkorra már 120 tagú vegyeskara volt, és Horváth Kiss László volt a karnagy. Visszagondolva nem hiszem, hogy volt olyan énekkari tag, aki csak kötelességből járt énekkari próbákra, igaz ugyan, hogy ebben nem kis szerepet játszott a koedukáció (akkor még külön osztályokba jártak a lányok és a fiúk).
 
Szerettünk énekelni. Az akkori tanrendben egyáltalán nem szerepelt az ének-zene mint tantárgy, sem az ének-zene oktatása, és az ehhez kapcsolódó összes ismeretek is. Az énekkar (vagy mások szerint a karének) tette lehetővé, hogy némi kottaismeretet szerezzünk, és a Tanár Úr néha mesélt a nagy zeneszerzőkről, nagy karmesterekről.
 
Nagy élményt jelentett mindenkinek az, hogy 1953. márciusában a Művészeti Együttesek II. Országos Versenyén felléphettünk az Operettszínházban. Műsorunkban szerepelt Kodály Zoltán „Jézus és a kufárok” kórusműve, amelyet itt és most a Debreceni Kodály Kórus előadásában hallgathatunk meg.
 
A kórusmű hallgatása alatt a kórusról készített fotót nézegethetjük, amelyet Vadász István volt kórus-társunk őrzött meg az Ő számára kiállított Emléklappal együtt. Sajnos, az enyém és sok másoké idővel elkallódott...
 
Örülnénk, ha az Öregdiákok felismernék saját magukat, esetleg másokat is, és együtt örülhetnénk.
 (Dévai Huba)
Hallgasd meg a kórusművet!

Copyright © 2016. All Rights Reserved.